Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

KERKAGENDA

 

Attentie: voor de hoogmissen in juni moet u een plaats reserveren.

 

zo                           24 mei  Kerk open van 12-14 uur. Uitstelling Allerheiligste

ma                         25  mei Besloten Eucharistieviering. Pater Noom sma

di                            26 mei  Besloten Eucharistieviering. Pater Noom

wo                         27 mei  Besloten Eucharistieviering. Pater Noom  

do                          28 mei  Geen Euch. viering. Uitstelling Allerheiligste van 13-15 uur

vr                           29 mei  Geen  Eucharistieviering

za                           30 mei  Besloten Eucharistieviering. Pater Noom. Onze Lieve Vrouw ter Nood

 

 

zo  31 mei           Hoogfeest van Pinksteren ,, Besloten Hoogmis om 11.00 uur

Voorganger       Pater Gerard Noom      

Lezingen             Hand 2, 1-11;  I Kor 12, 3-7+12-13; Joh 20, 19-23

Collecte               voor  het pastorale werk (bij de uitgang)

                                                                                             

zo                           31 mei  Kerk open van 12-14 uur. Uitstelling Allerheiligste

ma                         01 juni  11.00 Eucharistieviering op 2e Pinksterdag. Pater Noom

                               Kerk open van 12-14 uur. Heilige Maria, Moeder van de Kerk.

 

di                            02 juni  12.30     Eucharistieviering. Pater Noom

wo                         03 juni  12.30     Eucharistieviering . Pater Noom. HH Carolus Lwanga en gez.

do                          04 juni  Geen Euch. viering. Uitstelling Allerheiligste van 13-15 uur.

                                                                             

vr                           05 juni  12.30     Geen Eucharistieviering. HH Bonifatius, bisschop en gez.

za                           06 juni  12.30     Eucharistieviering . Pater Noom

 

 

Zondag  7 juni   Hoogfeest van de H. Drie-eenheid. Hoogmis om 11.00 uur

Voorganger       Pater Gregory Brenninkmeijer sj

Lezingen             Ex 34, 4-9; 2 Kor 13, 11-13; Joh 3, 16-18

Collecte               voor de  Nederlandse Missionarissen (bij de uitgang)

                                                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen naar E.Visser, 06-12629206

 

Avondgebed                     Op maandag en woensdag om 17.30 uur.

                                               Onder voorbehoud.

 

Biechtgelegenheid        Op afspraak

 

Rozenkransgebed          Elke dag om 13.00 uur

 

Open kerk                          De kerk is op weekdagen open van 13-15 uur.

                                               Op zondagen in juni van 12-14 uur.                 

                                                U kunt dan bidden of een kaarsje opsteken.

 

 

               

 

 

 

Familiemis

 

Inspiratiegroep

een ontmoeting in geloof

 

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

 

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

 

Een keer per maand komen we samen. Weg van de drukte van de dag. Mobieltjes uit. We maken tijd om te luisteren en te spreken, voor een moment van stilte en voor gezamenlijk gebed. Niet ingewikkeld, maar eenvoudig en met aandacht.

 

We beginnen de bijeenkomsten met een gebed om de Heilige Geest. Dan komt het luisteren naar wat een van ons heeft voorbereid. Dat kan een inspirerende tekst zijn, een lied of psalm, een verhaal over een bijzonder mens, een gebed of iets van heel andere aard. Het leidt tot herkenning of juist vragen. Het roept iets op dat tot dan toe sluimerde of opent juist een nieuwe invalshoek. Het wonderlijke is, zo is onze ervaring, dat er altijd iets gebeurt dat leidt tot verrijking en geloofsbemoediging. We eindigen met stilte en gebed.

Een maal in de twee maanden wonen we gezamenlijk de heilige mis bij in een van de kerken en serveren we naderhand een gratis lunch voor alle aanwezigen en wie wil aanschuiven.

 

De inspiratiegroep is een initiatief van de Vredeskerk en de Obrecht en bestaat sinds de eerste Pinksterdag van 2010. In maart van dat jaar nodigde Pastor Pierre uit beide parochies twee parochianen uit om hem te vergezellen naar het pastoraal congres in Helvoirt.

 

Centraal stond daar de vraag “Wie inspireert de parochie?” en “Hoe werkt de Heilige Geest in ieder van ons en hoe herkennen we zijn gaven?” Tevens werd er gesproken over het fenomeen ‘Small Christian Communities’. Dit zijn kleine groepen gelovigen die op een of andere manier binding hebben met de RK kerk en samenkomen om te bidden en het geloof te delen. Dat gaf ons de inspiratie om ook in onze parochies een dergelijke groep op te richten om samen te bidden en elkaar te ontmoeten in ons geloof.

 

Op zondag 23 mei van 2010, Eerste Pinksterdag, gaven we hiervoor het startsein met een oproep, voorgelezen na de mis in de Obrecht door Marie José Bentinck en in de Vredeskerk door Jeroen Spitteler. De tweede Pinksterdag gingen we van start.

 

Ook als u geen parochiaan bent van een van beide kerken of niet katholiek bent, u bent van harte uitgenodigd om langs te komen. We staan open voor iedereen. U kunt zich opgeven bij ondergetekende of gewoon binnen waaien als de Geest u daar toe aanzet.

 

Jeroen Spitteler

 

Contact: J. Spitteler, per mail: jheronimus@gmail.com

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed

 

Op zaterdag na de mis van 12.30 uur

In mei en oktober elke dag na de Mis van 12.30 uur.

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Vrijdag van 13.00-18.00

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.