Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

 (      voorgangers komende periode (alles onder voorbehoud)

Pater Gerard Wijers  sss

23 februari

Pater Gregory Brenninkmeijer sj

26 februari

Aswoensdag 12.30 u

Pater Gerard Noom sma

01 maart

1e zondag veertigdagentijd

Diaken Erik Sengers

08 maart

Pater Gregory Brenninkmeijer sj

15 maart

Pater Mark-Robin Hoogland cp

22 maart

Pater Gerard Wijers sss

29 maart

Motorenzegening

Mgr Jan Hendriks en diaken Erik Sengers

05 april

Palmzondag, jongeren bisdom te gast in de Vredeskerk

Pater Ward Biemans sj en diaken Erik Sengers

09 april

Witte Donderdag, voetwassing 19.30u

Mgr Jan Hendriks en diaken Erik Sengers

10 april

Goede Vrijdag, kruisweg en bloemenhulde, 15.00 u

Pastor Joop Stam en diaken Erik Sengers

11 april

Paaswake, 21.30u

Mgr. Jan Hendriks

12 april

1ePaasdag, 11.00

Pater Gregory Brenninkmeijer sj

13 april

2e Paasdag, 11.00

Pater Gerard Wijers sss

19 april

Beloken Pasen

Pater Ward Biemans sj

26 april

Eucharistievieringen

 

 

 

ma                         17 feb                   12.30     Eucharistieviering . Pastor Lokkerbol

di                            18 feb                   12.30     Eucharistieviering. Pater Noom

wo                         19 feb                   12.30    Eucharistieviering. Pater Noom

18.30     Eucharistieviering in de Engelse taal

do                          20 feb                   12.45     Communieuitreiking. Henk Ostendorf

vr                           21 feb                   12.30     Eucharistieviering.  Pastor Lokkerbol

za                           22 feb                   12.30     Eucharistieviering . Pater Noom. Cathedra H. apostel Petrus

 

 

Zondag  23 februari, zevende zondag door het jaar

Voorganger       Pater Gerard Wijers sss

Lezingen             Lev 19, 1-2+17-18; I Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

Collecte               voor de verwarming

zo           23 feb   11.00     Hoogmis mmv Salve Reginakoor. Mis in G, Caldara

 

ma                         24 feb                   12.30     Eucharistieviering. Pastor Lokkerbol

di                            25 feb                   12.30     Eucharistieviering. Pater  Noom

wo                         26 feb                   12.30     Eucharistieviering  op Aswoensdag. Pater Brenninkmeijer      Lezingen: Joël 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6,2; Mt 6, 1-6+16-18                                                   Verplichte vasten- en onthoudingsdag

wo                         26 feb                   18.30     Eucharistieviering in de Engelse taal

do                          27 feb                   12.45     Communieuitreiking. Henk Ostendorf

vr                           28 feb                   12.30     Eucharistieviering . Pastor Lokkerbol

za                           29 feb                   12.30     Eucharistieviering.  Pater  Noom

 

 

Zondag 1 maart, 1e zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger                       Pater Gerard Noom sma

Lezingen                             Gen 2, 7-9+3, 1-7; Rom 5,  12-19; Mt  4, 1-11

Collecte                               voor de parochie

Zo           1 mrt                     11.00     Hoogmis mmv koor van de Lieve Vrede

 

Getijdengebed

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, bellen naar E.Visser, 06-12629206

Getijdengebed:  06.00 uur: lezingendienst en  07.30 uur: ochtendgebed (alleen op bepaalde dagen)

Het avondgebed is om 17.30 uur (alleen op bepaalde dagen). Alles onder voorbehoud.

 

Biechtgelegenheid:  op afspraak.

 

Rozenkransgebed: elke werkdag om 13.00 uur

 

Engelstalige mis:elke zondag om14.00 uur. Filippijnse gemeenschap El Shaddai               

 

De door de weekse missen

 

Sinds 1 april zijn er helaas op woensdag en donderdag om 12.30 uur geen H. Missen, omdat er geen voorganger is.

Op woensdagavond om 18.30 uur kunt u echter wel naar de eucharistieviering van de Filippijnse gemeenschap. Zij hebben elke woensdag een viering.

Voor de donderdag komt er wellicht binnenkort ook een oplossing. We hebben aan het bisdom zending om communie te mogen uitreiken aangevraagd voor twee mensen die dat graag doen: Henk Ostendorf en Hans Blaas. We wachten nog op bericht van het bisdom.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, bellen naar E.Visser, 06-12629206

Getijdengebed:  06.00 uur: lezingendienst en  07.30 uur: ochtendgebed (alleen op bepaalde dagen)

Het avondgebed is om 17.30 uur (alleen op bepaalde dagen)

Alles onder voorbehoud.

Biechtgelegenheid:  op afspraak.

Rozenkransgebed: elke werkdag om 13.00 uur

 

               

 

 

 

Familiemis

 

Inspiratiegroep

een ontmoeting in geloof

 

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

 

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

 

Een keer per maand komen we samen. Weg van de drukte van de dag. Mobieltjes uit. We maken tijd om te luisteren en te spreken, voor een moment van stilte en voor gezamenlijk gebed. Niet ingewikkeld, maar eenvoudig en met aandacht.

 

We beginnen de bijeenkomsten met een gebed om de Heilige Geest. Dan komt het luisteren naar wat een van ons heeft voorbereid. Dat kan een inspirerende tekst zijn, een lied of psalm, een verhaal over een bijzonder mens, een gebed of iets van heel andere aard. Het leidt tot herkenning of juist vragen. Het roept iets op dat tot dan toe sluimerde of opent juist een nieuwe invalshoek. Het wonderlijke is, zo is onze ervaring, dat er altijd iets gebeurt dat leidt tot verrijking en geloofsbemoediging. We eindigen met stilte en gebed.

Een maal in de twee maanden wonen we gezamenlijk de heilige mis bij in een van de kerken en serveren we naderhand een gratis lunch voor alle aanwezigen en wie wil aanschuiven.

 

De inspiratiegroep is een initiatief van de Vredeskerk en de Obrecht en bestaat sinds de eerste Pinksterdag van 2010. In maart van dat jaar nodigde Pastor Pierre uit beide parochies twee parochianen uit om hem te vergezellen naar het pastoraal congres in Helvoirt.

 

Centraal stond daar de vraag “Wie inspireert de parochie?” en “Hoe werkt de Heilige Geest in ieder van ons en hoe herkennen we zijn gaven?” Tevens werd er gesproken over het fenomeen ‘Small Christian Communities’. Dit zijn kleine groepen gelovigen die op een of andere manier binding hebben met de RK kerk en samenkomen om te bidden en het geloof te delen. Dat gaf ons de inspiratie om ook in onze parochies een dergelijke groep op te richten om samen te bidden en elkaar te ontmoeten in ons geloof.

 

Op zondag 23 mei van 2010, Eerste Pinksterdag, gaven we hiervoor het startsein met een oproep, voorgelezen na de mis in de Obrecht door Marie José Bentinck en in de Vredeskerk door Jeroen Spitteler. De tweede Pinksterdag gingen we van start.

 

Ook als u geen parochiaan bent van een van beide kerken of niet katholiek bent, u bent van harte uitgenodigd om langs te komen. We staan open voor iedereen. U kunt zich opgeven bij ondergetekende of gewoon binnen waaien als de Geest u daar toe aanzet.

 

Jeroen Spitteler

 

Contact: J. Spitteler, per mail: jheronimus@gmail.com

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed

 

Op zaterdag na de mis van 12.30 uur

In mei en oktober elke dag na de Mis van 12.30 uur.

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Vrijdag van 13.00-18.00

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.