Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

wo                         11dec    12.30     Geen Eucharistieviering

wo                         11 dec   18.30                Eucharistieviering in de Engelse taal

do                          12 dec   12.30     Geen  eucharistieviering

vr                           13 dec   12.30                Eucharistieviering.  Pastor Lokkerbol . H.

za                           14 dec   12.30                Eucharistieviering . Pater Noom.

weekend 14/15 dec , 3e zondag van de Advent  Zondag “Gaudete

Voorganger       pastor Mgr. Jan Hendriks (zo)

Lezingen             Jes 35, 1-6; Jak 5, 7-10; Mt 11, 2-11

Collecte               voor het pastorale werk

Deurcollecte      Adventsactie moeder en kind Somalië

 

za                           14 dec   :18.30    geen Familieviering

Zo                          15 dec   :11.00    Hoogmis mmv Koor van de Lieve Vrede

 

ma                         16 dec   12.30                Eucharistieviering

di                            17 dec   12.30                Eucharistieviering. Pater  Noom

wo                         18 dec   12.30     Geen Eucharistieviering

wo                         18 dec   18.30                Eucharistieviering in de Engelse taal

do                          19 dec   12.30     Geen Eucharistieviering

vr                           20 dec   12.30                Eucharistieviering .Pastor Lokkerbol

za                           21 dec   12.30                Eucharistieviering. Pater  Noom

 

weekend  21/22 dec, 4e zondag van de Advent

Voorganger       pater Frans Gerritsma ofm

Lezingen             Jes 7, 10-14; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24

Collecte               voor de verwarming

 

Za  21 dec            geen Familieviering

Zo 22 dec            11.00     Hoogmis mmv Salve Reginakoor. Gregoriaanse mis

Getijdengebed

 

Het avondgebed ligt door de recente ontwikkelingen in de parochie al             enige tijd stil, zoals u wellicht weet.  Henk Ostendorf gaat het binnenkort      echter weer oppakken op bepaalde dagen, in overleg met de vaste bezoek(st)ers.

-           Het ochtendgebed is vanaf maart steeds doorgegaan, ook op bepaalde dagen.

 

Wilt u meer informatie, belt u dan even met Henk Ostendorf (avondgebed) 020-6621863 en

 Suzette van Balen (ochtendgebed) 035-6317154.

 

De door de weekse missen

 

Sinds 1 april zijn er helaas op woensdag en donderdag om 12.30 uur geen H. Missen, omdat er geen voorganger is.

Op woensdagavond om 18.30 uur kunt u echter wel naar de eucharistieviering van de Filippijnse gemeenschap. Zij hebben elke woensdag een viering.

Voor de donderdag komt er wellicht binnenkort ook een oplossing. We hebben aan het bisdom zending om communie te mogen uitreiken aangevraagd voor twee mensen die dat graag doen: Henk Ostendorf en Hans Blaas. We wachten nog op bericht van het bisdom.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, bellen naar E.Visser, 06-12629206

Getijdengebed:  06.00 uur: lezingendienst en  07.30 uur: ochtendgebed (alleen op bepaalde dagen)

Het avondgebed is om 17.30 uur (alleen op bepaalde dagen)

Alles onder voorbehoud.

Biechtgelegenheid:  op afspraak.

Rozenkransgebed: elke werkdag om 13.00 uur

 

               

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed

 

Op zaterdag na de mis van 12.30 uur

In mei en oktober elke dag na de Mis van 12.30 uur.

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Vrijdag van 13.00-18.00

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

 

 

 

 

Familiemis

 

VooVoorgangers hoogmis zondag 11.00 uur en bijzondere dagen

Pater Frans Gerritsma ofm

22 dec

Pater Toon Suffys sj

24 dec 

Pater Gregory Brenninkmeijer sj

25 dec

Mgr.J. Hendriks

26 dec

Pastor Joop Stam

29 dec

 

Inspiratiegroep

een ontmoeting in geloof

 

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

 

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

 

Een keer per maand komen we samen. Weg van de drukte van de dag. Mobieltjes uit. We maken tijd om te luisteren en te spreken, voor een moment van stilte en voor gezamenlijk gebed. Niet ingewikkeld, maar eenvoudig en met aandacht.

 

We beginnen de bijeenkomsten met een gebed om de Heilige Geest. Dan komt het luisteren naar wat een van ons heeft voorbereid. Dat kan een inspirerende tekst zijn, een lied of psalm, een verhaal over een bijzonder mens, een gebed of iets van heel andere aard. Het leidt tot herkenning of juist vragen. Het roept iets op dat tot dan toe sluimerde of opent juist een nieuwe invalshoek. Het wonderlijke is, zo is onze ervaring, dat er altijd iets gebeurt dat leidt tot verrijking en geloofsbemoediging. We eindigen met stilte en gebed.

Een maal in de twee maanden wonen we gezamenlijk de heilige mis bij in een van de kerken en serveren we naderhand een gratis lunch voor alle aanwezigen en wie wil aanschuiven.

 

De inspiratiegroep is een initiatief van de Vredeskerk en de Obrecht en bestaat sinds de eerste Pinksterdag van 2010. In maart van dat jaar nodigde Pastor Pierre uit beide parochies twee parochianen uit om hem te vergezellen naar het pastoraal congres in Helvoirt.

 

Centraal stond daar de vraag “Wie inspireert de parochie?” en “Hoe werkt de Heilige Geest in ieder van ons en hoe herkennen we zijn gaven?” Tevens werd er gesproken over het fenomeen ‘Small Christian Communities’. Dit zijn kleine groepen gelovigen die op een of andere manier binding hebben met de RK kerk en samenkomen om te bidden en het geloof te delen. Dat gaf ons de inspiratie om ook in onze parochies een dergelijke groep op te richten om samen te bidden en elkaar te ontmoeten in ons geloof.

 

Op zondag 23 mei van 2010, Eerste Pinksterdag, gaven we hiervoor het startsein met een oproep, voorgelezen na de mis in de Obrecht door Marie José Bentinck en in de Vredeskerk door Jeroen Spitteler. De tweede Pinksterdag gingen we van start.

 

Ook als u geen parochiaan bent van een van beide kerken of niet katholiek bent, u bent van harte uitgenodigd om langs te komen. We staan open voor iedereen. U kunt zich opgeven bij ondergetekende of gewoon binnen waaien als de Geest u daar toe aanzet.

 

Jeroen Spitteler

 

Contact: J. Spitteler, per mail: jheronimus@gmail.com