Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

Lees hier verder

 

missioWereldmissiemaand oktober

Deze maand wordt onze aandacht speciaal gevraagd voor de christenen in Ethiopië: een arm land met een rijke cultuur. Het is een van de armste landen ter wereld. Maar zelfs dit arme land heeft ca 900.000 vluchtelingen opgenomen, vooral uit Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen en delen het armoedige leven van de mensen.

Op een andere plek hebben de “Kleine zusters van Jezus” zich het lot aangetrokken van een kleine bevolkingsgroep, de Menjas, koffieboeren, die worden gediscrimineerd. Met kleine projecten helpen de zusters deze mensen aan een beter bestaan. Voor de christenen in Ethiopië staan wij op 21 oktober (of een week later) met het bekende mandje bij de kerkdeur.  Werkgroep MOV

 

 

Vier met ons mee!

banier 100.jpg

voorlopig programma:

* Cakesales op 9 september, 14 oktober,

4 november en 2 december

Op 9 december:

*Tentoonstelling van (oude) vaandels, doopjurken, trouwjurken, communiekleding.

Mariabeeldjes (met een verhaal) van parochianen.

*Foto- en diapresentatie:

De kerk en de buurt in de jaren 1918-2018.

*Plechtige Hoogmis om 11.00 uur. Hoofdcelebrant: Mgr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem, bijgestaan door pastor

Pierre Valkering en andere priesters.         

De 3 parochiekoren verlenen medewerking.

*Koffie, gebak en lunch van 12.30-14.00 uur.

*“Voice of Peace”, een bonte middag met muziek, dans, voordrachtjes voor en door parochianen van 14.00-16.30 uur. Alles aan elkaar gepraat door Wilfred Kemp.

*Ook activiteiten voor kinderen.

 

De Messiah van Händel

Op zaterdag 1 december om 20.15 uur voert het Vignolle Ensemble uit Utrecht, een groep van 26 muzikale studenten, en het ensemble Illustre (koor) de Messiah van Händel uit in onze kerk. Kaarten zijn te koop via de website van Vignolle à 17 euro pp, of aan de deur op 1 december.  Een mooi toeleven naar Kerstmis en ook naar ons feest op 9 december! Elly Visser

Cursus Marcus

De volgende Marcusavond is op dinsdag 13 november (dus niet 20 november zoals eerder afgesproken).

Het zal dan gaan over Marcus 13, 24-32: over einde van de wereld.

U bent van harte welkom om 20.00 uur op de pastorie.

Kindercatechese in de Vredeskerk, flyer sept 18.png

 

 

 

  

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Lees hier  de recente preken van Pastor Pierre en anderen. 

NB: Pastor Pierre preekt tegenwoordig spontaan “uit het hoofd”.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 sr 100.jpg Een eeuw  Salve Reginakoor

Zondag 16 september vierden wij het 100-jarig bestaan van het Salve Reginakoor met (o.a.) een prachtige mis. Op de tweede foto: pastor Pierre feliciteert oom Frans (99 jaar en 54 jaar lid van het koor) met het 100-jarig bestaan.   Beluister hier enkele gezangen!