Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

 

Familiemis

 

 

Terugkeer van de zaterdagse familieviering

Zoals in het artikeltje van het parochiebestuur in de vorige Vredesklok reeds is vermeld, is er een enquête gehouden onder de gezinnen met kinderen over de toekomst van de familieviering.  Naar aanleiding van de uitslag (veel belangstelling voor een  viering op zaterdagavond) is in een overleg met een aantal direct-betrokkenen op 7 december jl. is besloten een herstart te maken met de wekelijkse zaterdagse familieviering en wel op 6 januari van het nieuwe jaar, aanvang 18.30 uur. Voorlopig gaat echter de zondagse  familieviering ook nog gewoon door. De tijd zal leren of beide vieringen levensvatbaar zijn. EV

 

Doop, Eerste Communie, Vormsel

 

Eerste Heilige Communie

 

U kunt uw kind opgeven voor het ontvangen van de Eerste Heilige Communie.                                          Dit jaar is de viering zondag 3 juni 2018, op Sacramentsdag.

Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Kinderen moeten gedoopt zijn

Kinderen moeten minimaal 7 jaar zijn en kunnen lezen

Kinderen worden geacht zeer regelmatig, tenminste 12 x, de familievieringen te hebben bijgewoond. De stempelkaart is daar behulpzaam bij.

In 5 bijeenkomsten bespreken we de betekenis van de Eucharistieviering met uw kind. We leggen uit wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe Hij aan de mensen een teken van Gods aanwezigheid in ons midden heeft achtergelaten.

De voorbereidingen met de kinderen zijn op zaterdagmiddag van 17.00-18.00 uur.

Daarna eten we iets en aansluitend vieren we de Eucharistie in de familiemis van 18.30 uur. De aanstaande communicantjes hebben hier een actieve rol in.

Data: 14 april, 21 april, 12 mei, 19 mei (geen familiemis, ivm Pinksteren), 26 mei

Opgeven via secretariaat Vredeskerk e.m.visser@planet.nl

Voor meer informatie kunt u mailen/bellen naar Vera Schneijderberg

 vschn@hotmail.com              mobiel:  06 41116890

 

 

 

 

Zie verder de pagina Sacramenten.

 

Catechese-lessen voor kinderen

 

Zie de homepage