logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

N.a.v. de ontwikkelingen sinds 31 maart heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam een brief gericht aan de parochianen van onze kerk. De brief is te lezen op de pagina PREKEN

 

N.a.v. de berichtgeving in sommige media heeft de bisschop volgende aan het ANP laten weten:

 

Kledinginzameling Mensen in Nood (Sam’s Kledingactie)

Op zaterdag 19 oktober tussen 10 en 12 uur  kunt u weer kleding en schoenen kwijt bij de hoofdingang. De kleding wordt verkocht op markten in Afrika en Oost Europa en met de opbrengst wordt humanitaire hulp verleend in Jemen.

Dit land gaat al jaren gebukt onder oorlogen en hongersnood, waarvan zoals altijd, de meest kwetsbare mensen de dupe van zijn. Werkgroep MOV

 

Afbeeldingsresultaat voor kindje jezus clipart “Kindje Jezus’ gezocht

 

Zo langzamerhand beginnen we weer te denken aan Kerstmis. Natuurlijk komt er ook dit jaar weer een kinderkerstviering en een nachtmis (één dit jaar).

Voor de kinderkerstviering zoeken we een baby die tegen de kerst max. een half jaar oud is. Wie weet ouders die op 24 december om 16.30 uur met hun kindje de heilige familie willen zijn?  Ze hoeven niets te zeggen, dat wordt door de verteller gedaan. We maken weer een mooie stal op het priesterkoor en er komt vast ook weer een kinderkoortje. De aanwezige kinderen in de kerk mogen allemaal meedoen als engel of herder.

Elly Visser, tel 06-12629206, email: e.m.visser@planet.nl

 

Dierenzegening op 4 oktober

Op dierendag was er weer de gebruikelijke dierenzegening.

 

DSC00212.JPG

Op de tafel achter in de kerk ligt een blad met foto’s van deze feestelijke viering.  U kunt daar enkele van bestellen. Zie dus de tafel achter in de kerk.

 

Jaarfeest Filippijnse gemeenschap El Shaddai

Op zaterdag 26 oktober vieren de mensen van El Shaddai de 24e verjaardag van hun bestaan. Zij zijn de hele dag druk bezig in de kerk,met gebed, zang en dans enz. De Eucharistieviering, waarbij Mgr. Hendriks zal voorgaan, is om 16.00 uur. De viering van 12.30 uur komt die dag te vervallen.

Om 11.45 uur zingen en dansen de kinderen.

 

Uitnodiging boekbespreking in vier avonden.

Als God renoveert! Wat kunnen wij in Nederland van dit boek opsteken? Of wij in Amsterdam? Of wij in onze gemeenschap?

Het boek met ondertitel De parochie van onderhoud naar bloei is een veel besproken boek, dat na drie maanden in 2019 al een tweede druk beleefde. James Mallon, priester in Canada, vertelt het verhaal van een Canadese parochie die met vallen en opstaan een weg naar parochievernieuwing heeft gevonden.

De auteur bezoekt 24, 25 maart 2020 de conferentie in Oudenbosch. Zie https://alsgodrenoveert.org/

Ik nodig u uit om samen het boek te lezen en met elkaar te bespreken. Laat het ons inspireren en een uitdaging zijn te investeren in een levende gemeenschap rondom Christus. Vera Schneijderberg (catechist)

Titel: Als God renoveert. Auteur: Fr. James Mallon. Uitgever: Adveniat, Halewijn  isbn 978-94-9209-377-6  (te bestellen bij CPS Centrum voor Parochiespiritualiteit, Nijmegen. Tel. 024 -3558029  of Cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

De eerste avond is op dinsdagavond 12 november 2019  20.00 uur, pastorie Vredeskerk. We bespreken dan de eerste twee hoofdstukken. De andere avonden: In 2020 op dinsdagavond 14 of 21 januari, 3 maart, 7 april. Opgeven bij secretariaat Vredeskerk  Elly Visser  Mail e.m.visser@planet.nl  Of: per mail Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com

Oktobermaand-Mariamaand

Oktober is vanouds de rozenkransmaand. Laten wij daar dus iets mee doen en aldus de naam van onze kerk en de patrones ervan eer aan doen. In de kerk wordt dagelijks  om 13.00 uur de rozenkrans gebeden. Er zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

Maria wordt deze maand natuurlijk extra in de bloemetjes gezet.

Oktober gaan we vanaf heden ook uitroepen tot “vaandelmaand”. Onze  kostbare prachtige Mariavaandels zullen dan te zien zijn op de pilaren aan weerszijden van het hoogaltaar.

Op de pilaren in de kerk komen de zes vaandels met afbeeldingen van andere heiligen. Al die vaandels hebben echter ook een link met de Maria-congregatie en dus met Maria.

Komende maand start ook een actie ter bestrijding van de kosten van de restauratie van ons processievaandel”. Dat is prachtig hersteld, maar  kostte wel 4500 euro. Er was nog wel een potje voor, maar dat was niet genoeg om alle kosten te dekken.

We gaan daarom kalenders verkopen: jaarkalenders 2020 voor 10 euro en verjaardagskalenders voor 15 euro.  Op beide kalenders staan al onze vaandels afgebeeld.  De komende weekends liggen achter in de kerk inkijk-exemplaren en een       intekenlijst. (Tip: de cadeautjesmaand komt eraan!)

Tot slot kunt u op zaterdagmiddag 19 oktober in de pastorie kijken naar       een film over het leven van St. Bernadette vanaf de tijd dat ze in Nevers in het klooster was.  Een film over haar kinderjaren en de verschijningen is al eerder vertoond.

We beginnen met een lekkere lunch om 13.00 uur en om 14.00 uur draaien we de film. Kosten zijn 5 euro per persoon. Opgeven kan bij Elly Visser of Hans Hart.

 

 

 

Administrator Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

20160412_Utrecht_MgrHendriks_©RamonMangold-e1472818291777.jpg

 

Jubilaris

Op 29 september was het 40 jaar geleden dat Mgr. Jan Hendriks in de kathedraal van Rotterdam priester werd gewijd. Wij feliciteren onze tijdelijke administrator van harte met dit heuglijke feit !

 

Keep in touch met de Paus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Lees hier  de meest recente preken

 

Catechese voor kinderen

Elke tweede zaterdagmiddag van de maand is er van 17.00-18.00 uur catechese. Deze bijeenkomsten staan los van de 1e Heilige Communievoorbereidingen. Dus alle kinderen van (ongeveer) 8 tot 11 jaar zijn van harte welkom. Aan bod komen de verhalen uit de Bijbel, maar ook vieren we de feesten van het kerkelijk jaar zoals, Sint Maarten, Sint Nicolaas en horen we verhalen uit het leven van andere heiligen. Natuurlijk kijken we ook naar het leven van Jezus en naar wat Hij ons heeft willen leren, waar we vandaag in ons leven mee aan de slag kunnen.           

Na de catechese is er aansluitend de familiemis om 18.30 uur. In overleg met ouders zal er tussen 18.00 en 18.30 uur voor een eenvoudige maaltijd gezorgd worden. De bijeenkomsten zijn op : 12 oktober   9 november    14 december

Binnenkort starten we ook (onder de hoogmis) met een activiteit voor de                 kleintjes. Dat gaat gebeuren in de Theresiakapel. Vera Schneijderberg

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpgvanaf 9 december te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook werken te zien in de kerk op verschillende plekken.

 

 

 

 

 

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij dat niet altijd meer waar maken, zeker niet in de komende vakantieperiode. Elke dag zijn voor de openstelling vier vrijwilligers (m/v uiteraard) nodig en die zijn niet altijd beschikbaar. Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Familiemissen 

Nu de zomervakantie voorbij is, gaan we ook weer beginnen met de familiemissen. Danny, Mieke, Michiel en Mark zullen de muziek weer voor hun rekening nemen. Zingen moeten we zelf doen! De komende maanden zullen de paters Andy en Simon de mis doen. En later in het jaar komt hulpbisschop Mgr. Hendriks ook een paar keer met ons de familiemis vieren.

         De 4 kinderen die dit jaar hun 1e Communie hebben gedaan, willen ook allemaal misdienaar worden.  Met de andere kinderen mee, hebben we dan maar liefst 14 misdienaars. Geweldig! Zodoende hoeven ook niet elke week dezelfde kinderen te misdienen.

We gaan er weer mooie vieringen van maken.

Van harte welkom bij de catechese en de familiemissen en graag tot ziens! Vera Schneijderberg

De door de weekse missen

Sinds 1 april zijn er helaas op woensdag en donderdag om 12.30 uur geen

H. Missen, omdat er geen voorganger is.

Op woensdagavond om 18.30 uur kunt u echter wel naar de eucharistieviering van de Filippijnse gemeenschap. Zij hebben elke woensdag een viering.

Voor de donderdag komt er wellicht binnenkort ook een oplossing. We hebben aan het bisdom zending om communie te mogen uitreiken aangevraagd voor twee mensen die dat graag doen: Henk Ostendorf en

Hans Blaas. We wachten nog op bericht van het bisdom.

 

Getijdengebed

-Het avondgebed ligt door de recente ontwikkelingen in de parochie al enige tijd stil, zoals u wellicht weet.  Henk Ostendorf gaat het binnenkort echter weer oppakken op bepaalde dagen, in overleg met de vaste bezoek(st)ers.

-Het ochtendgebed is vanaf maart steeds doorgegaan, ook op bepaalde dagen.

 

Wilt u meer informatie, belt u dan even met Henk Ostendorf (avondgebed)

020-6621863 en Suzette van Balen (ochtendgebed) 035-6317154.