logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

Een nieuw initiatief voor de kleinsten!

We zijn begonnen met een nieuwe activiteit voor de kleintjes tijdens de hoogmis.

We hebben 4 stoeltjes en 2 tafeltjes op de kop getikt via een basisschool. Achter in de kerk is in de Theresiakapel een mooie verlichte ruimte om met de kinderen een kerstkleurplaat 2019[13046].jpgverhaaltje te lezen, te tekenen, bijbelse stickers te plakken of een kleurplaat in te kleuren.

Eén keer in de maand vindt dit onder begeleiding plaats, de andere zondagen kunt uzelf met uw kind/kinderen iets doen. Het is ook niet nodig om de hele hoogmis uit te zitten, u kunt zelf uw tijd bepalen.

Op de  zondagen dat er begeleiding is, is er uiteraard wel een begin- en een eindtijd.

We hopen hiermee ook de allerkleinsten vertrouwd te maken met de kerk. Vera Schneijderberg en Natalia Leviti

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

De door de weekse missen

Sinds 1 april zijn er helaas op woensdag en donderdag om 12.30 uur geen

H. Missen, omdat er geen voorganger is.

Op woensdagavond om 18.30 uur kunt u echter wel naar de eucharistieviering van de Filippijnse gemeenschap. Zij hebben elke woensdag een viering.

Voor de donderdag komt er wellicht binnenkort ook een oplossing. We hebben aan het bisdom zending om communie te mogen uitreiken aangevraagd voor twee mensen die dat graag doen: Henk Ostendorf en

Hans Blaas. We wachten nog op bericht van het bisdom.

 

Getijdengebed

-Het avondgebed ligt door de recente ontwikkelingen in de parochie al enige tijd stil, zoals u wellicht weet.  Henk Ostendorf gaat het binnenkort echter weer oppakken op bepaalde dagen, in overleg met de vaste bezoek(st)ers.

-Het ochtendgebed is vanaf maart steeds doorgegaan, ook op bepaalde dagen.

 

Wilt u meer informatie, belt u dan even met Henk Ostendorf (avondgebed)

020-6621863 en Suzette van Balen (ochtendgebed) 035-6317154.

 

2020,  een nog bijna lege bladzijde….

 

Voor ons ligt een nieuw jaar. Met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe activiteiten.   Laten we hopen dat het een mooi jaar mag worden, al zijn er de afgelopen dagen alweer verschrikkelijke dingen gebeurd in onze stad, in het land en elders op de wereld.

Maar  we gaan vol goede moed en onder de hoede van de Allerhoogste er weer het beste van maken,  in ieder geval wat de parochie betreft.

Voor dit  jaar staan er al wat bijzondere activiteiten gepland  in onze kerk, zoals:

1.            De Mattheus Passion op zijn Russisch (van componist/metropoliet Hilarion) op        zaterdagavond   4 april, de avond voor Palmzondag.  Met medewerking van het koor van de universiteit in Moskou en een Nederlands koor en orkest.

2.            Palmzondagviering met de jongeren van het bisdom en mogelijk ook met

                El Shaddai.

3.            Twee concerten van het Geert Groote College op 16 en 17 april.

4.   As de subsidie rond komt, is er op 4 mei het concert The Armed man van

                Karl Jenkins, met  het Pauluskoor uit Amstelveen en een brassband.  Dit in het    kader    van 75 jaar bevrijding. Op 5 mei organiseert de Zonnebloem een                 vrijheidsmaaltijd.

5.            En op 4 juli een optreden  van leerlingen van 12-18 jaar van de Sacred Heart    school  uit Turnbridge Wells in Kent.

 

6.            Op 22 november de viering van het 25 jarig bestaan van El Shaddai Amsterdam.      Ook dat wordt een bijzonder gebeuren.

 

Genoeg om naar uit te kijken dus! 

Elly Visser, parochiesecretaris

 

Gebedswandeling  op dinsdag  21 januari 2020, Week van gebed  voor de eenheid

In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid bidden christenen samen voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld.  Daarom organiseert de Raad van Kerken in Amsterdam Zuid op dinsdagavond 21 januari een gebedswandeling door de wijk.  De totale wandeling bedraagt ongeveer 4 kilometer. Het  programma ziet er als volgt uit:

18.00 uur: maaltijd in de Maarten Luther Kerk,Uiterwaardenstraat 279. Dankgebed voor eenheid en maaltijd.

18.45u-19.15u: wandelen naar en bidden in de Oranjekerk, Van Ostadestraat 151

19.30u-19.50u: wandelen naar  en bidden op het Van der Helstplein.  Kyriegebed voor Amsterdam Zuid

19.50u-20.15u wandelen naar  en bidden in Vredeskerk, Gebed voor de kerk wereldwijd,in verschillende talen.

20.15-20.45u wandelen naar en bidden in Vrijburg  en , Diepebrockstraat46. Gebeden eindigen met lofzang.

21.00     uur: afsluiting met chocolademelk, glühwein en krentenbol.  

Voor leden van de verschillende geloofsgemeenschappen die niet zo goed ter been zijn, is het ook mogelijk om bij één of enkele gebedsmomenten aan te sluiten.

Opgeven kan via website www.amsterdam.vredeskerk.nl of via www.gebedswandeling.nl

 Ook als u (heel graag!) een gebed in uw moedertaal wilt uitspreken in de Vredeskerk.

 

Uitnodiging boekbespreking in vier avonden.

Als God renoveert! Wat kunnen wij in Nederland van dit boek opsteken? Of wij in Amsterdam? Of wij in onze gemeenschap?

Het boek met ondertitel De parochie van onderhoud naar bloei is een veel besproken boek, dat na drie maanden in 2019 al een tweede druk beleefde. James Mallon, priester in Canada, vertelt het verhaal van een Canadese parochie die met vallen en opstaan een weg naar parochievernieuwing heeft gevonden. De auteur bezoekt 24, 25 maart 2020 de conferentie in Oudenbosch. Zie https://alsgodrenoveert.org/

Ik nodig u uit om samen het boek te lezen en met elkaar te bespreken. Laat het ons inspireren en een uitdaging zijn te investeren in een levende gemeenschap rondom Christus. Vera Schneijderberg (catechist)Titel: Als God renoveert. Auteur: Fr. James Mallon. Uitgever: Adveniat, Halewijn  isbn 978-94-9209-377-6  (te bestellen bij CPS Centrum voor Parochiespiritualiteit, Nijmegen. Tel. 024 -3558029  of Cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

De eerste avond is op dinsdagavond 12 november 2019  20.00 uur, pastorie Vredeskerk. We bespreken dan de eerste twee hoofdstukken. De andere avonden: In 2020 op dinsdagavond 14 of 21 januari, 3 maart, 7 april. Opgeven bij secretariaat Vredeskerk  Elly Visser  Mail e.m.visser@planet.nl  Of: per mail Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

20160412_Utrecht_MgrHendriks_©RamonMangold-e1472818291777.jpg

 

beroepsprocedure pastor Valkering

Lees de laatste ontwikkeling op de site van het Bisdom Haarlem / Amsterdam.

Bericht van het Parochiebestuur

Beste medeparochiaan,

 

Het nieuwe jaar heeft nog geen zekerheid gebracht over de positie van pastor Pierre Valkering. Dat zult u misschien net zo moeilijk vinden als wij.  

Lees hier verder

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij dat niet altijd meer waar maken. Elke dag zijn voor de openstelling vier vrijwilligers (m/v uiteraard) nodig en die zijn niet altijd beschikbaar. Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Keep in touch met de Paus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Lees hier  de meest recente preken

 

Catechese voor kinderen

 

Zie voor de precieze invulling en tijden de familiepagina

 

Elke tweede zaterdagmiddag van de maand is er van 17.00-18.00 uur catechese. Deze bijeenkomsten staan los van de 1e Heilige Communie-voorbereidingen. Dus alle kinderen van (ongeveer) 8 tot 11 jaar zijn van harte welkom. Aan bod komen de verhalen uit de Bijbel, maar ook vieren we de feesten van het kerkelijk jaar zoals, Sint Maarten, Sint Nicolaas en horen we verhalen uit het leven van andere heiligen. Natuurlijk kijken we ook naar het leven van Jezus en naar wat Hij ons heeft willen leren, waar we vandaag in ons leven mee aan de slag kunnen.              

Binnenkort starten we ook (onder de hoogmis) met een activiteit voor de                 kleintjes. Dat gaat gebeuren in de Theresiakapel. Vera Schneijderberg

·      De tweede zaterdag van de maand, 11 januari, 17.00 uur is er weer catechesegroep. Het evangelie van die zondag gaat over Johannes de Doper. Wie was die man? Waarom doopte hij eigenlijk? En wie? Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk is er ook tijd voor wat eten en ontspanning met elkaar. 

Om 18.30 uur begint de familiemis.

Hartelijk welkom allemaal. Vera en Apollonia

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpgNog altijd te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook twee grote werken van Willem te zien in de kerk. Binnenkort wordt de expositie vernieuwd.