Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

Werkgroep Volwasseneninitiatie

Vanaf eind januari wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden.

Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk en de Obrechtkerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen.

Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie

Vincent Tuinder.

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre ValkeringKnipsel c.JPG

Lees hier verder

Kerstprogramma

 

kaars 3.jpg

17 december Derde Adventzondag

 

Zondag  24 december 16.30 uur

 

Kerstviering van en voor de kinderen met kerstverhaal  en liedjes.

Voorganger: pastor Pierre Valkering

 

Kom verkleed als herder, schaap of engel

naar de kerk en doe mee! Verkleedkleren in de kerk aanwezig.

 Maria en Jozef en het kindje Jezus zijn er ook.

Neem je kerstkribje mee om gezegend te worden.

 

Zondag 24 december 20.30 uur

Nachtmis met Engelse koormuziek.

Voorganger : pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

Zondag 24 december 23.00 uur

Nachtmis met Latijnse zang.

Missa Brevis  KV 140 Mozart

Voorganger: pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

Ook tijdens de nachtmissen veel kerstliedjes

 

Maandag 25 december 11.00 uur

Hoogmis van Kerstmis met Nederlandse koormuziek.

Voorganger: pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

Dinsdag 26 december 11.00 uur

Hoogmis op 2e Kerstdag met Latijnse zang.

Missa Brevis  KV 140 Mozart

 

Maandag 1 januari, 12.00 uur

Hoogmis op Nieuwjaarsdag met Engelse koormuziek.

 

Zondag  24 december, 4e zondag van de Advent

Een bijzondere dag dit jaar, de vierde zondag van de Advent, want die valt precies op 24 december. En dat wordt een heel drukke dag, omdat na de viering  meteen moet worden begonnen met het in gereedheid brengen van de kerk voor de kinderkerstviering en de nachtmissen.  De Filippijnse gemeenschap kan daardoor niet op de voor hun gebruikelijke tijd haar viering hebben. Daarom doen we samen: de Vredesparochie en  de El Shaddai-gemeenschap vieren de 4e Adventszondag op 24 december om  12.00 uur (dus NIET OM 11.00 uur). Het koor van El Shaddai verleent medewerking en pastor Valkering gaat voor.  U bent van harte welkom.

Terugkeer van de zaterdagse familieviering

Zoals in het artikeltje van het parochiebestuur in de vorige Vredesklok reeds is vermeld, is er een enquête gehouden onder de gezinnen met kinderen over de toekomst van de familieviering.  Naar aanleiding van de uitslag (veel belangstelling voor een  viering op zaterdagavond) is in een overleg met een aantal direct-betrokkenen op 7 december jl. is besloten een herstart te maken met de wekelijkse zaterdagse familieviering en wel op 6 januari van het nieuwe jaar, aanvang 18.30 uur. Voorlopig gaat echter de zondagse  familieviering ook nog gewoon door. De tijd zal leren of beide vieringen levensvatbaar zijn. EV

Marcus helemaal

 

Op de eerste zondag van de Advent begint altijd het nieuwe kerkelijk jaar. In het jaar 2017-2018 is dat het zogenaamde 'B-jaar'. In dat jaar worden de evangelielezingen uit het Marcusevangelie genomen, het kortste en oudste evangelie. Een aantal teksten uit dit evangelie wordt in de liturgie voorgelezen en wordt bepreekt. Maar vele teksten worden ook niet voorgelezen en zijn om die reden bij veel zondagse kerkgangers onbekend. Om die reden willen wij op twee dinsdagavonden voorafgaand aan de komende Advent, op 21 en 28 november, het hele Marcus-evangelie doen klinken en onze indrukken met elkaar uitwisselen. Beide avonden beginnen om 20u (stipt!) en eindigen om 22u. Het eerste uur luisteren wij samen naar de tekst. Het tweede uur spreken wij met elkaar. Op dinsdagavond 19 december volgt een derde avond, waarop een algemene inleiding (auteur, achtergronden etc.) op het Marcus-evangelie wordt gegeven. In januari wordt de reeks vervolgd met het bespreken van specifieke teksten. Data daarvan worden nog bekendgemaakt.

Begeleiding: pastor Pierre Valkering

Opgave: bij het parochie-secretariaat van de Vredesparochie: Elly Visser

E-mail: e.m.visser@planet

Telefoon: 020-6626909

Adres: Pijnackerstraat 9, 1072 JS Amsterdam

 

Kosten: vrijwillige bijdrage (naar draagkracht, richtbedrag E 5,--).

Meenemen: schrijfmateriaal.

 

 

 

 

Knipseldb.JPG

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

………..Gisteren in die lekkende tent achter dat café aan de Koemarkt in Purmerend werd aan de mensen gemeld dat Jezus op aarde is teruggekeerd. Hoe bestaat het! Dat ik dit nog mee mag maken. Jezus is teruggekeerd maar Zijn boodschap is: Jullie moeten het zelf dóen - verantwoordelijkheid nemen voor deze wereld. Zo is het. Geven wij het dus niet op. Geef jezelf niet op. Geef de anderen niet op. Geef de wereld niet op. Geef de kerk niet op. Laten we aan onszelf, aan anderen, aan onze wereld en ook aan onze kerk blijven werken, schaven, schuren en polijsten. Amen.

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Kinderkatechese in de Vredeskerk

Op 30 oktober start voor kinderen van 7-9 jaar de kinderkatechese. Een blad met meer informatie ligt achter in de kerk. Alle ouders met kinderen in de bedoelde leeftijdsgroep krijgen nog bericht. Aanmelden (rn nadere informatie) kan bij Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com of telefonisch op 06-41116890

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com

 

Stand herstel toren

Stond de teller een paar weken geleden nog op 10.420 euro, inmiddels staat die op 13.615 euro! 77 mensen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Er is echter 33.000 euro nodig (buiten de 44.000 die de verzekering zal betalen). We moeten dus nog flink doorsparen.

Wie in de komende dagen Sinterklaas nog tegenkomt, kan de goedheiligman misschien vragen om een paar ’pietermannen” in onze schoorsteen te gooien ? Het bankrekeningnummer:

NL48 INGB          0000139903        t.n.v. RK Kerkbestuur OLV Koningin vd Vrede

Hoe God verscheen in Amsterdam

Hoe God verdween uit Jorwerd. Dat was het indrukwekkende boek van Geert Mak, waarvoor hij in 1999 de Henriëtte Roland Holst-prijs kreeg. Hij vertelt in dit boek over de veranderingen in het dorpsleven in de 20e eeuw, met het Friese dorp Jorwerd als voorbeeld. Hij beschrijft de oprukkende stad en vertelt over de kerktoren die instortte. Eind 2005 vroeg de bisschop van Haarlem-Amsterdam me of ik deken wilde worden van groot Amsterdam. Er waren mensen om me heen die mompelden: 'Je zult er wel niet veel te doen krijgen, want wie gelooft er nog in Amsterdam? God is toch al lang uit deze stad verdwenen!' Nu ik bijna mijn zilveren jubileum als deken en mijn koperen jubileum als deken van Amsterdam mag vieren, weet ik dat ik ooit nog eens een boek zou willen schrijven met als titel niet Hoe God verdween in Amsterdam, maar Hoe God verscheen in Amsterdam.

Lees hier vooral verder!

Pater Ambro Bakker s.m.a.  Deken van A’dam

 

Bisdombedevaarten

Franciscimabue_eDe bedevaart naar Assisi zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er worden twee reismogelijkheden aangeboden, met het vliegtuig en met de bus. Afhankelijk van de gekozen reisoptie duurt de bedevaart 6 of 9 dagen.

 

Zie voor verdere detais (ook over bedevaart naar Lourdes):

www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl