logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

Werkgroep Volwasseneninitiatie

In januari wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden.

Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen.

Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie

- Vincent Tuinder.

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

Beste mensen van de Vredeskerk

Zoals jullie weten ben ik deze zomer op Lesbos geweest.

Ik heb daar wekelijks op zondag de Eucharistie gevierd samen met de vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe.

Voor en na de viering heb ik veel mensen kunnen spreken en ook begeleiden.

Het waren bijzondere ontmoetingen met mensen die na een vaak traumatische vlucht nu op Lesbos vast zitten. Mannen, vrouwen en kinderen die lang moeten wachten om de vluchtelingenstatus te verkrijgen om daarna verder te reizen naar Europa.

Ik was geraakt hoe deze mensen diepgelovig en met veel vertrouwen bidden en zingen en wat voor een kracht ze putten uit de wekelijkse viering.

De vieringen en de ondersteuning van de kerk ter plaatse bieden hoop en verzachten het leed in de vaak onmenselijke en erbarmelijke omstandigheden bij de vluchtelingen.

Hoe jullie financiële bijdragen werden besteed en de vluchtelingen daarmee werden geholpen kunnen jullie  lezen in de brief (in het Engels) van father Len Meachim die op de leestafel in de kerk ligt.

Met hartelijke dank voor jullie gulle bijdrage groet ik jullie,

Martin Schneeberger

 

100 jaar

Het was een prachtig feest !

DSC07124.JPG

taart1.jpg

Hier een impressie van de feestmis. (filmpje van de feestmiddag volgt nog) opnamen: Andre Buijs

Fotoboek  Honderd jaar Vredesparochie

Elly Visser heeft een fotoboek samengesteld. Het boek is op 9 december ter inzage en ter bestelling, maar kan ook via de email  besteld worden. Kosten 35 euro + verzendkosten. Wel graag naam en adres vermelden.Het is een boek van 30x30 cm, 28 bladzijden. Hier  een preview van het boek.

Een eeuw  Salve Reginakoor

Zondag 16 september vierden wij het 100-jarig bestaan van het Salve Reginakoor met (o.a.) een prachtige mis. Op de tweede foto: pastor Pierre feliciteert oom Frans (99 jaar en 54 jaar lid van het koor) met het 100-jarig bestaan.   Beluister hier enkele gezangen!

sr 100.jpg

 

Kindercatechese in de Vredeskerk, flyer sept 18.png

Kerstprogramma

 

Maandag  24 december 16.30 uur

Kerstviering van en voor de kinderen met kerstverhaal  en liedjes.

Voorganger: pastor Pierre Valkering

 

Kom verkleed als herder, schaap of engel

naar de kerk en doe mee! Verkleedkleren in de kerk aanwezig.

 Maria en Jozef en het kindje Jezus zijn er ook.

Neem je kerstkribje mee om gezegend te worden.

 

 

maandag 24 december 20.30 uur

Nachtmis met Nederlandse koormuziek

Voorganger : pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

 

Maandag 24 december 23.00 uur

Nachtmis met Engelse koormuziek

Voorganger: pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

Ook tijdens de nachtmissen veel kerstliedjes

 

 

Dinsdag 25 december 11.00 uur

Hoogmis van Kerstmis met Latijns koor

Missa Brevis  KV 140 Mozart

Voorganger: pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

 

Woensdag 26 december 11.00 uur

Hoogmis op 2e Kerstdag met Engelse koormuziek.

 

Dinsdag 1 januari, 12.00 uur

Hoogmis op Nieuwjaarsdag met Latijns koor.

Missa Brevis  KV 140 Mozart

 

Van harte welkom! (geen kaarten nodig)

Vredeskerk, Pijnackerstraat 11

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Lees hier  de recente preken van Pastor Pierre en anderen. 

NB: Pastor Pierre preekt tegenwoordig spontaan “uit het hoofd”.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier