Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Werkgroep Volwasseneninitiatie

Vanaf eind januari 2017 wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden. Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk en de Obrechtkerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen. Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

-Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie Vincent Tuinder.

 

 

biddenOntzettend tof

Op 14 oktober bracht een groep studenten van Saxion, Academie Pedagogiek en Onderwijs te Deventer, een bezoek aan gebedshuizen van verschillende religies in Amsterdam. In dat kader namen zij ook deel aan het avondgebed in de Vredeskerk.

Eén van de studenten, Bram Reinders, schreef er het volgende over:

"In de rooms-katholieke kerk hebben we een gebed meegedaan. Vooraf werd ons al het één en ander verteld over hoe dit er uit zou zien. We kregen drie boeken, waaronder de Bijbel (het getijdenboek! - pv) en een liedjesboek. In dit liedjesboek stonden verschillende gelovige liedjes die tijdens het gebed werden gezongen.

Ik vond het ontzettend tof om te ervaren hoe zo’n gebed in elkaar steekt. Aan het begin was ik er een beetje lacherig over, maar dit kwam mede door de lange dag. Een moment dat ik niet snel zal vergeten is het gebed in stilte. Ik was me er vooraf niet van bewust dat dit ongeveer acht minuten zou duren. Na een minuutje dacht ik “Nou laat ik ook eens even wat bidden, want ze zijn nog bezig.” En zo begon ik een minuut of twee een beetje in mezelf te praten, wat ik mezelf nou echt zou toewensen. Aan het begin van dit bidden was ik hier ook wat lacherig over, maar ik veranderde zelf tijdens dit gebed. Op de één of andere manier stond ik meer stil dat het over de hele wereld lang zo goed nog niet is als hier in Nederland. Ik stond stil bij allerlei dingen: de oorlogen in Syrië, het verdriet dat mijn oma moet hebben nu mijn opa er niet meer is, nadenken over wie je écht gelukkig maakt, waarom je op sommige momenten zoveel meer zelfvertrouwen hebt dan op andere momenten. Ik heb echt nagedacht deze minuten, en dit zorgde wel voor eyeopeners bij mezelf."

Misschien dat deze ervaring van Bram en zijn mede-studenten parochianen en andere kerkgangers van de Vredeskerk kan enthousiasmeren om ook eens, of regelmatig, deel te nemen aan lezingendienst (6u), morgen- of avondgebed (resp. 7.30u en 17.30u)? Dat zou ook fijn zijn, want de verschillende gebedsdiensten drijven op maar een handjevol mensen. Dus versterking van die basis zou echt goed zijn. Als u wat vroeger komt, dan kunnen we u het gebruik van de boeken uitleggen. Ook graag een lampje meenemen om uzelf bij te lichten.  pastor Pierre Valkering

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

TWEEDE ADVENTWEEK

Kerstprogramma

 

24 december 16.30 uur

Kerstviering van en voor de kinderen met kerstverhaal  en liedjes.

Voorganger: pastor Pierre Valkering

 

Kom verkleed als herder, schaap of engel

naar de kerk en doe mee! Verkleedkleren in de kerk aanwezig.

Maria en Jozef en het kindje Jezus zijn er ook.

Neem je kerstkribje mee om gezegend te worden.

 

 

24 december 20.30 uur

Nachtmis met Latijnse zang. Messe de Minuit (Charpentier)

Voorganger : pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

 

24 december 23.00 uur

Nachtmis met Nederlandse zang

Voorganger: pastor Pierre Valkering

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

Ook tijdens de nachtmissen veel kerstliedjes

 

 

25 december 11.00 uur

Hoogmis van Kerstmis met Engelse koormuziek

Voorganger: pater Rob Hoogenboom ofm

Kwartier voor aanvang: Kerstsamenzang

 

 

26 december 11.00 uur

Hoogmis op 2e Kerstdag met Latijnse zang

 

1 januari, 12.00 uur

Hoogmis op Nieuwjaarsdag met Nederlandse zang

 

 

     Van harte welkom! (geen kaarten nodig)

     Vredeskerk, Pijnackerstraat 11

 

 

Derde en laatste inspiratieavond: Jezus: mens én God

Gastspreker Jos Moons s.j.

maandag 12 december, pastorie van de Vredeskerk, Pijnackerstraat 9  Aanvang 20 uur.

De inspiratiegroep en bètagroep hebben dit najaar een serie van drie op elkaar aansluitende inspiratieavonden georganiseerd. Tijdens de derde en afsluitende avond van de serie ‘Jezus, God én mens’ zal de jonge jezuïet Jos Moons vanuit zijn pastorale en persoonlijke invalshoek dit thema verder komen uitdiepen en ingaan op vragen van de aanwezigen.

Jos Moons (1980) was aanvankelijk parochiepriester maar trad in bij de jezuïeten uit fascinatie voor wat wel 'onderscheiding der geesten' heet. Hij woont in Amsterdam, bij de Krijtberg, en werkt op de theologieopleiding in Utrecht als studentenpastor en promovendus. Als de wind waait en de zon schijnt en er tijd is, dan zeilt hij graag een rondje hier of daar.

Op de vraag wat zijn insteek is bij ons thema, antwoordt hij:

‘Veel mensen hebben een heel hoog beeld van Jezus. Hij woont in de hemel. Ze schrikken dan ook als ik hen suggereer dat ze met Jezus een gesprekje kunnen voeren, en dat ze dan niet alleen moeten praten maar ook luisteren naar wat Hij wil zeggen. Blijkbaar staat Jezus voor veel mensen op afstand. Nu is hij volgens de traditie van het geloof wel 'God' en dus hoog verheven, maar hij is ook mens. Voor anderen is hij weer uitsluitend mens: een mooi voorbeeld, dat zeker, maar een gesprekje voeren? Hij is toch dood? Daar wil ik dus graag met jullie over nadenken: hoe gaan we met Jezus om? Wie is hij voor ons? Is hij dichtbij of veraf?’

In de eerste twee avonden hebben we samen het eerste deel uit de serie Catholicism bekeken en naar aanleiding daarvan onze gedachten en ideeën met elkaar gedeeld. Via deze link krijgt u een idee van de serie:

 

De avonden staan open voor iedereen die het fijn vindt om zich te laten inspireren, ook als u de eerste twee avonden hebt gemist. Deelname is gratis maar, als u wilt kan u een bijdrage achterlaten voor de online activiteiten van de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen.

Graag horen we van te voren of u wilt komen. U kunt u opgeven bij Jeroen Spitteler

Maar u mag ook zeker binnenwaaien op een van de avonden als de Geest u daartoe drijft.  –JS

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

Vijf vragen:

Hόe stáát de Heer een mens terzijde?

Hόe geeft Hij kracht?

Hόe beschermt Hij en brengt Hij een mens behouden over naar Zijn hemels koninkrijk?

Dat koninkrijk, wat is dat voor iets?

Waar is dat ergens?

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

De vreugde van de liefde

 

God is liefde. Dus liefde is God. Maar wat is liefde? Wat mag liefde heten? En hoe kan liefde vorm krijgen? Daarover gaat de zogenaamde 'apostolische exhortatie' Amoris Laetitia ('De vreugde van de liefde') van paus Franciscus die op 19 maart 2016 verscheen, mede als vrucht en weerslag van twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin. In een cursus van vijf bijeenkomsten willen wij ons er in verdiepen en er over nadenken: Wat wil de paus ons meegeven? En kunnen en willen wij er iets mee in verband met onze eigen relaties, huwelijken, gezinnen en binnen de Amsterdamse geloofsgemeenschappen waartoe wij graag willen behoren? Zo ja, wat dan? En hoe?  (nadere berichtgeving volgt na 12 december)

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com

 

Hoor de wind waait door de bomen….

Nou, het was niet bepaald een wind die woei op de ochtend van zondag 20 november: het was een Zuidwesterstorm met voor de kerk en een paar koorleden een  zeer onaangenaam gevolg! Wij waren nog rustig aan het afscheid nemen van Anya Banen die Amsterdam ging verlaten, toen Roy van de koffiegroep naar voren kwam rennen met de boodschap: kom gauw, snel, er is iets heel ergs gebeurd, er vallen stenen van de toren! Mark, de koster, en ik renden naar achter en inderdaad: de straat lag bezaaid met brokstukken en twee auto’ s waren zwaar beschadigd. Wat was er gebeurd: de storm had een stuk van de geveltop (dat met de rood-gele vlakken) weggeblazen; de stenen vlogen in het rond. Mark heeft onmiddellijk de hoofdingang afgesloten en de mensen via de zijdeur naar buiten geloodst. We mogen de hemel danken dat er geen gewonden (of erger) zijn gevallen. Inmiddels is er een hek geplaatst  en is de kerk alleen toegankelijk via een zijhek. Over een paar dagen komt een hoogwerker de losse stukken verder verwijderen en kan het hek hopelijk weer weg en kunnen ook de klokken weer luiden. Die zijn uit veiligheidsoverwegingen nu ook even het zwijgen opgelegd. De architect onderzoekt i.s.m. Monumentenzorg op welke wijze de toren het best kan worden hersteld; zodanig dat we over een paar jaar niet weer met ellende zitten. Gelukkig dekt de verzekering de stormschade.  -Elly Visser