logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

N.a.v. de ontwikkelingen sinds 31 maart heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam een brief gericht aan de parochianen van onze kerk. De brief is te lezen op de pagina PREKEN

 

N.a.v. de berichtgeving in sommige media heeft de bisschop volgende aan het ANP laten weten:

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Een nieuw initiatief voor de kleinsten!

Binnenkort, en wel op zondag 3 november, gaan we starten met activiteiten voor de kleintjes tijdens de hoogmis.

We hebben 4 stoeltjes en 2 tafeltjes op de kop getikt via een basisschool. Achter in de kerk is in de Theresiakapel een mooie verlichte ruimte om met de kinderen een verhaaltje te lezen, te tekenen, bijbelse stickers te plakken of een kleurplaat in te kleuren.

Eén keer in de maand vindt dit onder begeleiding plaats, de andere zondagen kunt uzelf met uw kind/kinderen iets doen. Het is ook niet nodig om de hele hoogmis uit te zitten, u kunt zelf uw tijd bepalen.

childrenchurch_clipart.jpgOp de  zondagen dat er begeleiding is, is er uiteraard wel een begin- en een eindtijd.

We hopen hiermee ook de allerkleinsten vertrouwd te maken met de kerk. Vera Schneijderberg en Natalia Leviti

 

 

Afbeeldingsresultaat voor kindje jezus clipart “Kindje Jezus’ gezocht

 

Zo langzamerhand beginnen we weer te denken aan Kerstmis. Natuurlijk komt er ook dit jaar weer een kinderkerstviering en een nachtmis (één dit jaar).

Voor de kinderkerstviering zoeken we een baby die tegen de kerst max. een half jaar oud is. Wie weet ouders die op 24 december om 16.30 uur met hun kindje de heilige familie willen zijn?  Ze hoeven niets te zeggen, dat wordt door de verteller gedaan. We maken weer een mooie stal op het priesterkoor en er komt vast ook weer een kinderkoortje. De aanwezige kinderen in de kerk mogen allemaal meedoen als engel of herder.

Elly Visser, tel 06-12629206, email: e.m.visser@planet.nl

 

red wednesday.jpg

Red Wednesday  2019
Het portaal van de  kerk wordt woensdag 27 november 2019 ’s avonds, samen met honderden andere kerken in binnen-en buitenland, rood aangelicht.

Met de internationale campagne van de stichting Kerk in Nood  vragen ook de  parochianen van de Vredeskerk en die van de Filippijnse gemeenschap El Shaddai aandacht voor vrijheid van godsdienst en die avond speciaal voor de vervolgde  Christenen overal in de wereld.

Ook wordt in de kerk tijdens de Heilige Mis om 18.30 uur gebeden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd èn voor hun vervolgers. We branden die avond rode kaarsjes en mensen worden verzocht om bij voorkeur in rode kleding te komen.

Rood staat uiteraard voor het bloedige geweld waarvan gelovigen slachtoffer worden.

 

Volgens een rapport van Kerk in Nood is de vervolging omwille van geloof de laatste twee jaar verder toegenomen, terwijl vrijheid van godsdienst een mensenrecht is.

 U weet het zelf, de kranten staan vol met gewelddadigheden als het om religie gaat.

 

Na afloop van de viering is er in de pastorie een gesprek met parochiaan Wisam Yassi, 20 jaar geleden gevlucht uit Irak en thans cardioloog in 2 ziekenhuizen in Flevoland en met Naila en Zeeshan Perveez, 3 jaar geleden gevlucht uit Pakistan, ook om geloofsredenen. Ook zij zijn thans werkzaam in de medische wereld en als vrijwilliger in de Vredeskerk. Wij hopen dat veel parochianen mee willen bidden voor onze geloofsgenoten in de wereld die het zoveel zwaarder hebben dan wij. EV

Maaltijd voor daklozen en soep voor de kerkgangers

In het kader van het  Caritasweekend is er op 16 november een maaltijd voor dak- en thuislozen in de pastorie. Dat is al vele jaren zo: de mensen die dagelijks eten bij de Zusters van Moeder Teresa in de Egelantiersstraat, komen dan naar de Vredeskerk. De zusters hebben dan ook eens een dagje vrij.

Onze Filippijnse geloofsgenoten koken dit jaar en de PCI betaalt.

Voor de kerkgangers is er op zondag 17 november een kop eigengemaakte soep door Ineke van der Hoogte.

Veel dank voor alle helpende handen,mensen!

Namens de PCI: Elly Visser

Uitnodiging boekbespreking in vier avonden.

Als God renoveert! Wat kunnen wij in Nederland van dit boek opsteken? Of wij in Amsterdam? Of wij in onze gemeenschap?

Het boek met ondertitel De parochie van onderhoud naar bloei is een veel besproken boek, dat na drie maanden in 2019 al een tweede druk beleefde. James Mallon, priester in Canada, vertelt het verhaal van een Canadese parochie die met vallen en opstaan een weg naar parochievernieuwing heeft gevonden.

De auteur bezoekt 24, 25 maart 2020 de conferentie in Oudenbosch. Zie https://alsgodrenoveert.org/

Ik nodig u uit om samen het boek te lezen en met elkaar te bespreken. Laat het ons inspireren en een uitdaging zijn te investeren in een levende gemeenschap rondom Christus. Vera Schneijderberg (catechist)

Titel: Als God renoveert. Auteur: Fr. James Mallon. Uitgever: Adveniat, Halewijn  isbn 978-94-9209-377-6  (te bestellen bij CPS Centrum voor Parochiespiritualiteit, Nijmegen. Tel. 024 -3558029  of Cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

De eerste avond is op dinsdagavond 12 november 2019  20.00 uur, pastorie Vredeskerk. We bespreken dan de eerste twee hoofdstukken. De andere avonden: In 2020 op dinsdagavond 14 of 21 januari, 3 maart, 7 april. Opgeven bij secretariaat Vredeskerk  Elly Visser  Mail e.m.visser@planet.nl  Of: per mail Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com

 

 

Administrator Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

20160412_Utrecht_MgrHendriks_©RamonMangold-e1472818291777.jpg

 

Keep in touch met de Paus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Lees hier  de meest recente preken

 

Catechese voor kinderen

Elke tweede zaterdagmiddag van de maand is er van 17.00-18.00 uur catechese. Deze bijeenkomsten staan los van de 1e Heilige Communievoorbereidingen. Dus alle kinderen van (ongeveer) 8 tot 11 jaar zijn van harte welkom. Aan bod komen de verhalen uit de Bijbel, maar ook vieren we de feesten van het kerkelijk jaar zoals, Sint Maarten, Sint Nicolaas en horen we verhalen uit het leven van andere heiligen. Natuurlijk kijken we ook naar het leven van Jezus en naar wat Hij ons heeft willen leren, waar we vandaag in ons leven mee aan de slag kunnen.           

Na de catechese is er aansluitend de familiemis om 18.30 uur. In overleg met ouders zal er tussen 18.00 en 18.30 uur voor een eenvoudige maaltijd gezorgd worden. De bijeenkomsten zijn op : 12 oktober   9 november    14 december

Binnenkort starten we ook (onder de hoogmis) met een activiteit voor de                 kleintjes. Dat gaat gebeuren in de Theresiakapel. Vera Schneijderberg

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpgNog altijd te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook twee grote werken van Willem te zien in de kerk. Binnenkort wordt de expositie vernieuwd.

 

 

 

 

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij dat niet altijd meer waar maken, zeker niet in de komende vakantieperiode. Elke dag zijn voor de openstelling vier vrijwilligers (m/v uiteraard) nodig en die zijn niet altijd beschikbaar. Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

De door de weekse missen

Sinds 1 april zijn er helaas op woensdag en donderdag om 12.30 uur geen

H. Missen, omdat er geen voorganger is.

Op woensdagavond om 18.30 uur kunt u echter wel naar de eucharistieviering van de Filippijnse gemeenschap. Zij hebben elke woensdag een viering.

Voor de donderdag komt er wellicht binnenkort ook een oplossing. We hebben aan het bisdom zending om communie te mogen uitreiken aangevraagd voor twee mensen die dat graag doen: Henk Ostendorf en

Hans Blaas. We wachten nog op bericht van het bisdom.

 

Getijdengebed

-Het avondgebed ligt door de recente ontwikkelingen in de parochie al enige tijd stil, zoals u wellicht weet.  Henk Ostendorf gaat het binnenkort echter weer oppakken op bepaalde dagen, in overleg met de vaste bezoek(st)ers.

-Het ochtendgebed is vanaf maart steeds doorgegaan, ook op bepaalde dagen.

 

Wilt u meer informatie, belt u dan even met Henk Ostendorf (avondgebed)

020-6621863 en Suzette van Balen (ochtendgebed) 035-6317154.