logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

 

Expositie over het leven, werk en spiritualiteit

van de Heilige Moeder Teresa van Calcutta

 

1 september tot en met 29 september

Openingstijden:dagelijks van 13.00-17.00 uur

 

Santa-Teresa-de-Calcutá

Op donderdag 5 september (dag van de heiligverklaring van Moeder Teresa) om 19.00 uur zal Mgr. J.W.M.Hendriks,bisschop-coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam voorgaan in de Eucharistieviering in de Vredeskerk

 

95e verjaardag van de kerkwijding

95.jpg

Op 7 augustus vierden de parochianen van de Vredeskerk en El Shaddai samen de verjaardag van de kerkwijding in 1924.

Pastor   Ruben Torres zei o.a. dat het niet alleen gaat om een gebouw (heel belangrijk voor onze samenkomsten), maar veel meer nog om de levende stenen die de kerkgemeenschap hebben gebouwd en nog steeds bouwen.

 

 

 

Gebed bij de Vredesweek 2019 (22-29 september)

 

Goede God,

Laat Uw Geest van Vrede waaien

tot in de verste uithoeken van deze aarde.

Beziel uw mensen steeds opnieuw om grenzen over te steken, grenzen te verleggen, grenzen te laten vervagen.

Maak ruimte in ons hart en ruimte in deze wereld.

Dat vrede en recht, liefde en trouw ons gedeeld verlangen mag zijn.

Wij bidden U: laat ons niet los, ga met ons mee op onze levensweg als Reisgenoot die grenzen doorbreekt.

Moge het zo zijn.

 

Dierenzegening op 4 oktober

 

Op dierendag is er weer de gebruikelijke dierenzegening,om 16.00 u.

De Franciscaanse broeder Joachim Oude Vrielink zal de aanwezige dieren komen zegenen. En er is natuurlijk muziek en iemand van een dierenwelzijnsorganisatie komt vertellen over hun

Mini-concert op 3 oktober

 

Op donderdagavond 3 oktober treedt het Popkoor Prestige Amsterdam op in de kerk, met in totaal ca 130 zangers, zangeressen en een live band.

Kaarten à € 8.50 (incl. consumptie) kunt u bestellen op www.popkoorprestige.nl

 

“Leven in de Parochie”

 

Op  vrijdag 27 september a.s. wordt in Heiloo van 11.00-14.45 uur een bijeenkomst gehouden onder de titel” Leven in de parochie”.

Thema's die aan de orde komen zijn:

1. Wat is parochievernieuwing?

2. Wat is er nodig voor parochievernieuwing?

3. Concrete stappen

 

De dag is met name bedoeld voor priesters, diakens, catechisten, pastoraal werkers, maar ook vrijwilligers in de parochie en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u mailen naar: info@olvternood.nl of kijken op

https://www.rk-alphacentrum.nl/leven-in-de-parochie

 

De dag wordt gehouden op verzoek van Bisdom Haarlem-Amsterdam en in samenwerking met het Diocesaan Heiligdom OL Vrouw ter Nood.

We hopen u daar te mogen ontmoeten.

 

Hartelijke groet, Helen Opstal en pastoor Smith , Katholiek Alpha Centrum

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij dat niet altijd meer waar maken, zeker niet in de komende vakantieperiode. Elke dag zijn voor de openstelling vier vrijwilligers (m/v uiteraard) nodig en die zijn niet altijd beschikbaar. Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

 

De door de weekse missen

Sinds 1 april zijn er helaas op woensdag en donderdag om 12.30 uur geen

H. Missen, omdat er geen voorganger is.

Op woensdagavond om 18.30 uur kunt u echter wel naar de eucharistieviering van de Filippijnse gemeenschap. Zij hebben elke woensdag een viering.

Voor de donderdag komt er wellicht binnenkort ook een oplossing. We hebben aan het bisdom zending om communie te mogen uitreiken aangevraagd voor twee mensen die dat graag doen: Henk Ostendorf en

Hans Blaas. We wachten nog op bericht van het bisdom.

 

Getijdengebed

-Het avondgebed ligt door de recente ontwikkelingen in de parochie al enige tijd stil, zoals u wellicht weet.  Henk Ostendorf gaat het binnenkort echter weer oppakken op bepaalde dagen, in overleg met de vaste bezoek(st)ers.

-Het ochtendgebed is vanaf maart steeds doorgegaan, ook op bepaalde dagen.

 

Wilt u meer informatie, belt u dan even met Henk Ostendorf (avondgebed)

020-6621863 en Suzette van Balen (ochtendgebed) 035-6317154.

 

N.a.v. de ontwikkelingen sinds 31 maart heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam een brief gericht aan de parochianen van onze kerk. De brief is te lezen op de pagina PREKEN

N.a.v. de berichtgeving in sommige media heeft de bisschop volgende aan het ANP laten weten:

 

Administrator Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

20160412_Utrecht_MgrHendriks_©RamonMangold-e1472818291777.jpg

 

Jubilaris

Op 29 september is het 40 jaar geleden dat Mgr. Jan Hendriks in de kathedraal van Rotterdam priester werd gewijd. Wij feliciteren onze tijdelijke administrator van harte met dit heuglijke feit ! De viering vindt plaats op

27 september in Heiloo

 

Keep in touch met de Paus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Lees hier  de meest recente preken

 

Catechese voor kinderen

Elke tweede zaterdagmiddag van de maand is er van 17.00-18.00 uur catechese. Deze bijeenkomsten staan los van de 1e Heilige Communievoorbereidingen. Dus alle kinderen van (ongeveer) 8 tot 11 jaar zijn van harte welkom. Aan bod komen de verhalen uit de Bijbel, maar ook vieren we de feesten van het kerkelijk jaar zoals, Sint Maarten, Sint Nicolaas en horen we verhalen uit het leven van andere heiligen. Natuurlijk kijken we ook naar het leven van Jezus en naar wat Hij ons heeft willen leren, waar we vandaag in ons leven mee aan de slag kunnen.           

Na de catechese is er aansluitend de familiemis om 18.30 uur. In overleg met ouders zal er tussen 18.00 en 18.30 uur voor een eenvoudige maaltijd gezorgd worden. De bijeenkomsten zijn op : Zaterdag 14 september 12 oktober   9 november    14 december

Familiemissen 

         Nu de zomervakantie voorbij is, gaan we ook weer beginnen met de familiemissen. Danny, Mieke, Michiel en Mark zullen de muziek weer voor hun rekening nemen. Zingen moeten we zelf doen! De komende maanden zullen de paters Andy en Simon de mis doen. En later in het jaar komt hulpbisschop Mgr. Hendriks ook een paar keer met ons de familiemis vieren.

         De 4 kinderen die dit jaar hun 1e Communie hebben gedaan, willen ook allemaal misdienaar worden.  Met de andere kinderen mee, hebben we dan maar liefst 14 misdienaars. Geweldig! Zodoende hoeven ook niet elke week dezelfde kinderen te misdienen.

We gaan er weer mooie vieringen van maken.

Van harte welkom bij de catechese en de familiemissen en graag tot ziens! Vera Schneijderberg

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpgvanaf 9 december te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook werken te zien in de kerk op verschillende plekken.