logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

eerste communie18.jpegeerste communie18.jpeg100 jaar Vredesparochie

Het was een prachtig feest !

Hier een impressie van de feestmis. (filmpje van de feestmiddag hier. opnamen: Andre Buijs

Fotoboek  Honderd jaar Vredesparochie

Elly Visser heeft een fotoboek samengesteld. Het boek is op 9 december ter inzage en ter bestelling, maar kan ook via de email  besteld worden. Kosten 35 euro + verzendkosten. Wel graag naam en adres vermelden.Het is een boek van 30x30 cm, 28 bladzijden. Hier  een preview van het boek.

Stille omgang 2019

De route van de Stille Omgang komt voort uit de route die de pastoor liep met de hostie naar de Oude Kerk en waaruit het Mirakel is ontstaan. Centraal is de plek in de Kalverstraat waar het Mirakel heeft plaatsgevonden. Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart. Tijdens de Mirakelweek (van woensdag tot en met zaterdag) worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het Begijnhof opgedragen. De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart. Voorafgaand kunt u naar de Eucharistieviering om 22.15 uur in de Krijtberg of naar een andere kerk in Amsterdam.

Op zondag 17 maart om 11.00  start de Stille Omgang start voor senioren, vertrek vanaf de Begijnhofkapel  om 11.15 uur. Om 12.30 uur wordt in pastorie van de kapel een broodje aangeboden en om 13.30 uur is de gezongen Eucharistieviering. Meer informatie ligt achter in de kerk en is te vinden op de website van de Begijnhofkapel.

 

 

Ensemble Hermes luistert de Hoogmis van 17 maart op met een ‘première’.

Komende zondag hebben de eigen koren van de Vredeskerk rust en neemt Ensemble Hermes, o.l.v. Jeroen Spitteler, het even over. Met iets bijzonders, want voor het eerst sinds 450 jaar zal de Mis ‘In Te Domine Speravi’ van Gheerkin de Hondt (ca. 1495-ca. 1547) weer klinken. De mis werd al die tijd bewaart in de beroemde koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zingt het ensemble een aantal werken van de vroegere organist en rector cantus van de Sint Janskathedraal, Maurice Pirenne (1928-2008). Komende zondag zal u ook zelf aangespoord worden om te zingen met Jeroen die voor de gelegenheid ook als cantor zal optreden.

cid:238d1918-f51a-4823-9de5-89fa9f6b8804@EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM

Op zaterdag 11 mei om 20.15 geeft Ensemble Hermes een concert in de Waalse kerk waar de gehele mis te horen zal zijn en nog veel meer. Het concert is onderdeel van de korenserie Couleur Vocale.

De Veertigdagentijd 

 

Op 6maart, Aswoensdag, een  verplichte vasten- en onthoudingsdag,  begint de Veertigdagentijd.

 Om 07.15 uur worden op het plein de oude palmtakjes verbrand waarmee tijdens het morgengebed om 07.30 uur, de eucharistieviering om 12.30 uur, het avondgebed om 17.30 en  tijdens de viering van El Shaddai om 18.30 uur het askruisje wordt opgelegd.

U bent van harte welkom bij een van de vieringen.

De Vastenaktie gaan we dit jaar voeren voor waterputten in een dorpje in Niger, aan de rand van de Sahel. Zonder water kan een mens niet leven en in grote gebieden van Afrika is een groot gebrek aan schoon water. Bij het beeld van Sint Franciscus vindt u meer informatie over dit project. De collectes zijn op 17 maart en 14 april.

Dit jaar zal er, als daar voldoende belangstelling voor is, ook weer een nachtelijke wake zijn en wel in de nacht van 20 op 21 april-           

In de Paasnacht zullen Jan de Kater, Pathy Eijlders en Willem Pool het Heilig Doopsel ontvangen. Zij bereiden zich op deze voor hun belangrijke stap voor samen met de Vormselkandidaten Veli en Ines Celiker.

 

Wake in de nacht van Paaszaterdag 20 april op Paaszondag 21 april

 

Dit jaar zal er, als daar voldoende belangstelling voor is,  weer een nachtelijke wake zijn.  Tot heden hebben zich nog onvoldoende mensen hiervoor opgegeven.  Gezien de voorbereidingen die ervoor nodig zijn, is het wel noodzakelijk dat belangstellenden zich uiterlijk begin april opgeven. Formulieren liggen achter in de kerk en zijn te vinden op de website. Een mailtje aan pastor Valkering (p.valkering@planet.nl) is ook goed.

 

Algemene ziekenzalving

In de hoogmis op 17 maart a.s. bestaat de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Mensen die dit jaar 80 jaar worden of het al zijn, hebben reeds bericht gehad, maar ook andere mensen kunnen deelnemen. U kunt zich opgeven  bij pastor Valkering of bij ondergetekende. Elly Visser, 6713213

 

motorrijderkleurMotorenzegening

Op zondag 24 maart  verwelkomen wij, voor de 10e keer! onze “motormuizen” voor de jaarlijkse motorenzegening (1e keer was 2010) na de hoogmis.

Pastor Remy Jacobs zal deze keer de wijwaterkwast hanteren.

Palmpasen

Zondag 14 april is het Palmzondag. We gaan die dag tussen 9.30 en 10.15 uur palmpaasstokken versieren in de pastorie van de Vredeskerk. Als we klaar zijn, gaan we samen met de kinderen van de Oranjekerk onze stokken laten zien aan de oude mensen in zorgcentrum D’ Oude Raai, vlakbij de kerk. Daar delen we om 10.30 uur chocolade eitjes uit aan de mensen.

Daarna gaan we terug naar het kerkplein voor de wijding van de palmtakken en lopen we een stukje mee de kerk in.  Tot slot gaan we wat drinken in de pastorie.

 

Geef je gauw op bij Vera Schneijderberg, email vschn@hotmail.com of Elly Visser, e.m.visser@planet.nl of doe het formulier in de oranje bak op de leestafel in de kerk.

  

De kosten voor een palmpaasstok en alles wat daarbij hoort, zijn € 3.00.

Eerste Heilige Communie

In de Vredeskerk zal deze eerste Heilige Communieviering zijn op

Sacramentsdag, zondag 23 juni 2019   12.00 uur

Zowel de voorbereidingen als de eerste Heilige Communieviering zullen we samen met de Filippijnse gemeenschap doen.

 

De bijeenkomsten met de kinderen zijn op: 

Zondag                7 april    12.00 -13.00 uur 

Zondag                5 mei     12.00 - 13.00 uur

Zondag                12 mei  12.00 - 13.00 uur

Zaterdag             18 mei  17.00 - 18.00 uur

Zaterdag             8 juni     17.00 - 18.00 uur

Zondag                16 juni  12.00 - 13.00 uur

Zaterdag             22 juni  ochtend

Zondag                23 juni  12.00 uur 1e Heilige Communie viering

 

U kunt uw kind(eren) opgeven bij :

                                                                             

pastor P. Valkering  p.valkering@planet.nl

               

Vera Schneijderberg vschn@hotmail.com

              

secretariaat e.m.visser@planet.nl

 

of telefonisch bij Vera Schneijderberg op

06-41116890

 

 

 

Pastor Pierre 25 jaar priester

Op 12 maart a.s. is het 25 jaar geleden dat pastor Valkering in de Sint Nicolaaskerk (het was toen nog geen basiliek) door Mgr. Bomers tot priester werd gewijd, op zondag (zaterdag) Laetere “Verheug U”.

Ik was erbij, samen met onder andere Cees Huipen die destijds een van de grote steunpilaren van de Vredeskerk was.

En ik zie Pierre nog zo binnenkomen door het middenpad, met de rode roos, waar hij later in de viering een heel verhaal over had…

Op 2 juli 1994 ging Pierre voor het eerst voor in de Vredeskerk, waar hij per 1 juli 1994 tot pastor was benoemd. 25 jaar, waar blijft de tijd….

Inmiddels zal iedereen de uitnodiging voor de viering van het jubileumfeest wel hebben ontvangen. Het wordt zondag 31 maart om 10.00 uur, ook zondag Laetere. Het koor van de Lieve Vrede zingt.

Na de viering is er koffie, gebak, een drankje en iets te eten. Iedereen is van harte welkom!

Er zijn dat weekend geen  familievieringen.  Elly Visser

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen  

vanaf 9 december te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook werken te zien in de kerk op verschillende plekken.

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpg

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Lees hier  de preken van Pastor Pierre en anderen. 

NB: Pastor Pierre preekt tegenwoordig spontaan “uit het hoofd”.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Een eeuw  Salve Reginakoor

Zondag 16 september vierden wij het 100-jarig bestaan van het Salve Reginakoor met (o.a.) een prachtige mis. Op de tweede foto: pastor Pierre feliciteert oom Frans (99 jaar en 54 jaar lid van het koor) met het 100-jarig bestaan.   Beluister hier enkele gezangen!

 

Art stations of the cross

De Protestantse Kerken hebben een bijzonder reli-kunstobject in Amsterdam georganiseerd. In verschillende kerken in de binnenstad zijn kruiswegstaties in moderne vorm geëxposeerd. Op de leestafel en op www.artstations.org kunt u meer informatie vinden. De kruisweg is te zien tot 22 april.