logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR (soms tot 17 u) EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

 

Een nieuw initiatief voor de kleinsten!

We zijn begonnen met een nieuwe activiteit voor de kleintjes tijdens de hoogmis.

We hebben 4 stoeltjes en 2 tafeltjes op de kop getikt via een basisschool. Achter in de kerk is in de Theresiakapel een mooie verlichte ruimte om met de kinderen een kerstkleurplaat 2019[13046].jpgverhaaltje te lezen, te tekenen, bijbelse stickers te plakken of een kleurplaat in te kleuren.

Eén keer in de maand vindt dit onder begeleiding plaats, de andere zondagen kunt uzelf met uw kind/kinderen iets doen. Het is ook niet nodig om de hele hoogmis uit te zitten, u kunt zelf uw tijd bepalen.

Op de  zondagen dat er begeleiding is, is er uiteraard wel een begin- en een eindtijd.

We hopen hiermee ook de allerkleinsten vertrouwd te maken met de kerk. Vera Schneijderberg en Natalia Leviti

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

De door de weekse missen

Gelukkig is er weer ELKE weekdag Eucharistieviering om 12.30 behalve op donderdag. Dan is er wel communie-uitreiking om 12.45

 

Getijdengebed

-Het avondgebed ligt door de recente ontwikkelingen in de parochie al enige tijd stil, zoals u wellicht weet.  Henk Ostendorf gaat het binnenkort echter weer oppakken op bepaalde dagen, in overleg met de vaste bezoek(st)ers.

-Het ochtendgebed is vanaf maart steeds doorgegaan, ook op bepaalde dagen.

 

Wilt u meer informatie, belt u dan even met Henk Ostendorf (avondgebed)

020-6621863 en Suzette van Balen (ochtendgebed) 035-6317154.

 

aswoensdagDe Veertigdagentijd begint eerdaags…

Inzameling palmtakjes

Vanaf zondag 16 februari kunt u uw oude palmtakje deponeren in de mand die op de communiebank staat. De takjes worden later verbrand t.b.v. Aswoensdag.

Aswoensdag

Op 26 februari begint de vastentijd. Op die dag wordt aan het begin van de Eucharistieviering om 12.30 uur het askruisje opgelegd door

pater Gregory Brenninkmeijer.  Als u overdag verhinderd bent, kunt u ook naar de viering van de Filippijnse gemeenschap om 18.30 uur.

Aswoensdag is een verplichte vasten-en onthoudingsdag.

Vastenaktieproject

Dit jaar vragen we uw aandacht en bijdrage voor een school voor dove kinderen in Kenia.

De kleine zusters van Sint Franciscus hebben daar hulp nodig bij het aanschaffen van speelmaterialen.  In de volgende Vredesklok meer hierover.

Algemene ziekenzalving

Ouderen van 80 jaar en ouder krijgen de gelegenheid de ziekenzalving te ontvangen tijdens de hoogmis op 22 maart. Pater Mark-Robin Hoogland zal de zalving toedienen. Mensen die geboren zijn in 1940 krijgen daarover nog bericht thuis.  Elly Visser

Uitnodiging boekbespreking in vier avonden.

Als God renoveert! Wat kunnen wij in Nederland van dit boek opsteken? Of wij in Amsterdam? Of wij in onze gemeenschap?

Het boek met ondertitel De parochie van onderhoud naar bloei is een veel besproken boek, dat na drie maanden in 2019 al een tweede druk beleefde. James Mallon, priester in Canada, vertelt het verhaal van een Canadese parochie die met vallen en opstaan een weg naar parochievernieuwing heeft gevonden. De auteur bezoekt 24, 25 maart 2020 de conferentie in Oudenbosch. Zie https://alsgodrenoveert.org/

Ik nodig u uit om samen het boek te lezen en met elkaar te bespreken. Laat het ons inspireren en een uitdaging zijn te investeren in een levende gemeenschap rondom Christus. Vera Schneijderberg (catechist)Titel: Als God renoveert. Auteur: Fr. James Mallon. Uitgever: Adveniat, Halewijn  isbn 978-94-9209-377-6  (te bestellen bij CPS Centrum voor Parochiespiritualiteit, Nijmegen. Tel. 024 -3558029  of Cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

De eerste avond is op dinsdagavond 12 november 2019  20.00 uur, pastorie Vredeskerk. We bespreken dan de eerste twee hoofdstukken. De andere avonden: In 2020 op dinsdagavond 14 of 21 januari, 3 maart, 7 april. Opgeven bij secretariaat Vredeskerk  Elly Visser  Mail e.m.visser@planet.nl  Of: per mail Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com

 

Afbeeldingsresultaat voor logo wereldgebedsdag vrouwen 2020Wereldgebedsdag 6 maart

Ieder jaar komt hij terug, een vaste dag, de eerste vrijdag in maart . Dan wordt er over de hele wereld gebeden, zoals christenvrouwen uit een afgesproken land dat hebben voorgesteld. Dit jaar zijn dat vrouwen uit Zimbabwe, Afrika met als titel: "sta op, en ga..." Zij weten goed het zwarte verleden van hun land, maar benadrukken dat ze willen kijken en hopen op een lichtere toekomst. En ze doen dat met het verhaal van Johannes 5 over de verlamde man bij het water van Betzata, die door Jezus genezen wordt.

Ook wij willen meedoen in het gebed, net als op meer plaatsen in Amsterdam die dag; en wel in de Willem de Zwijgerkerk om 15.00 uur. Dat geldt voor heel Amsterdam-Zuid, dus we hopen ook uit andere kerken deelnemers te begroeten.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Wereldgebedsdag en als u thuis de liturgie wilt meebidden dan kunt u een boekje opvragen bij mw. A. Van Blommestein; tel: 020 6718840 of mailen naar vanblommestein@hetnet.nl

 

 

Administrator Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

20160412_Utrecht_MgrHendriks_©RamonMangold-e1472818291777.jpg

 

beroepsprocedure pastor Valkering

Lees de laatste ontwikkeling op de site van het Bisdom Haarlem / Amsterdam.

Bericht van het Parochiebestuur

Beste medeparochiaan,

 

Het nieuwe jaar heeft nog geen zekerheid gebracht over de positie van pastor Pierre Valkering. Dat zult u misschien net zo moeilijk vinden als wij. 

Lees hier verder

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Keep in touch met de Paus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Lees hier  de meest recente preken

 

Catechese voor kinderen

 

Zie voor de precieze invulling en tijden de familiepagina

 

Elke tweede zaterdagmiddag van de maand is er van 17.00-18.00 uur catechese. Deze bijeenkomsten staan los van de 1e Heilige Communie-voorbereidingen. Dus alle kinderen van (ongeveer) 8 tot 11 jaar zijn van harte welkom. Aan bod komen de verhalen uit de Bijbel, maar ook vieren we de feesten van het kerkelijk jaar zoals, Sint Maarten, Sint Nicolaas en horen we verhalen uit het leven van andere heiligen. Natuurlijk kijken we ook naar het leven van Jezus en naar wat Hij ons heeft willen leren, waar we vandaag in ons leven mee aan de slag kunnen.              

Binnenkort starten we ook (onder de hoogmis) met een activiteit voor de                 kleintjes. Dat gaat gebeuren in de Theresiakapel. Vera Schneijderberg

Familiemis en catechese op zaterdagavond

Een gezellige boel was het op zaterdagmiddag 8 februari toen we met de kinderen wat proefjes met zout gedaan hebben. Zout? Ja dat was het thema van het evangelie. Hoe sterk is zout? Het laat eieren drijven. Wat veroorzaakt zout? In water met olie, in cola? Dat hebben we gezien. We lezen: “Jezus sprak tot zijn leerlingen: jullie zijn het zout van de aarde”  De leerlingen zijn de smaakmakers en verkondigers van het goede nieuws. Dat geldt ook voor ons, jong en oud. Ook wij dragen het geloof uit, of proberen dat in elk geval. Zonder steun lukt dat moeilijk misschien, gelukkig hebben we daar de mis en de genade van het sacrament van de Eucharistie voor. Reden om nog eens in spelvorm stil te staan bij de opbouw van de mis. Zet vast in je agenda: 14 maart komen we weer bij elkaar.  En ook in de familiemis. Vera en Apollonia

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpgNog altijd te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook twee grote werken van Willem te zien in de kerk. Binnenkort wordt de expositie vernieuwd

 

 

 

 

 

.