logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR (soms tot 17 u) EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

Uiteraard in deze (corona-)periode GEEN bijeenkomsten

 

aswoensdagDe Veertigdagentijd

Vastenaktieproject

Dit jaar vragen we uw aandacht en bijdrage voor een school voor dove kinderen in Kenia.

De kleine zusters van Sint Franciscus hebben daar hulp nodig bij het aanschaffen van speelmaterialen. 

TV-mis en Gebed

De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven

aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Zie ook de pagina bidden voor nog een ander passend gebed

Piketty

De Franse econoom Thomas Piketty (49) is momenteel niet weg te slaan uit een bepaalde categorie van de vaderlandse media.  De flink toenemende economische ongelijkheid in de wereld, die hij analyseert  -  het is niet erg nieuw. Wel nieuw voor mij was zijn voorstel, om 25000 euro te geven aan iedereen, die 25 jaar wordt.  Blijkbaar los van de eigen economische situatie van de begiftigde en diens plannen met de poet.

 

Althans: dat dacht ik.  Na enig nadenken realiseerde ik mij dat dit idee fikse raakpunten heeft met de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, die allemaal dezelfde beloning krijgen voor een totaal verschillende prestatie

(Matteüs 20, 1-16). Ik weet niet of Piketty geïnspireerd is geweest door de woorden van Jezus  -  wel dat de Bijbel, het Boek der boeken zelfs voor economen verrassend actuele informatie bevat. Lees dat Boek ! Leonardo Jacobs ofs

 

Corona maatregelen aangescherpt

HIER  vindt u alle maatregelen. Er zijn regelmatig updates !

(Ook) voor onze kerk betekent dat:

Geen missen meer tot minstens 1 juni. Ook niet op de weekdagen.

Wat gaat er nog wel door in de Vredeskerk de komende weken:

1.De kerk is op weekdagen open van 13-15 uur.  U kunt dan bidden, een kaarsje opsteken of spullen brengen voor de voedselbank. Om 13.00 uur kan de  rozenkrans worden gebeden.

2.Op zondagen is de kerk open van 12-14 uur (op 29 maart nog van 10.30-13.30 uur)     

3.Op Palmzondag, 5 april,  tussen 12 en 14 uur kunnen gewijde palmtakjes worden opgehaald.

4.Op Witte Donderdag, 9 april, tussen 13 en 15 uur aanbidding van het Allerheiligste

5.Op Goede Vrijdag, 10 april, tussen 15 en 17 uur kunt u persoonlijk de kruisweg bidden.

6.Op 1e Paasdag, 12 april,  tussen 12 en 14 uur kunt u een gewijd paaskaarsje komen ophalen.

KRO-NCRV brengt de Goede Week en Pasen in beeld

De Goede Week en Pasen kunnen vanwege de coronacrisis dit jaar niet in de kerk gevierd worden.     Dat betekent dat er voor veel mensen een grote rol is weggelegd voor de tv-uitzendingen en internet. KRO-NCRV brengt de plechtigheden op de verschillende momenten van deze belangrijke week voor christenen in beeld. Een overzicht.

Palmzondag 5 april: 9.55 - 11.00 uur / NPO2
Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering met palmwijding vanuit de H. Jozefkerk in Waubach. Celebrant is pastoor Harry Notermans.

Goede Vrijdag 10 april: 15.00 - 15.30 uur / NPO2

De Kruisweg, de bidtocht langs de 14 staties over het lijden en sterven van Christus, wordt gebeden door  mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond. Bij elke statie in het Kruiswegpark in Roermond klinkt een meditatie van schrijver/columnist Stephan Sanders. Wishful Singing verzorgt de gregoriaanse gezangen.

Paaszaterdag 11 april: 23.15 uur / NPO2

De rechtstreekse uitzending van de Paaswake komt vanuit de Munsterkerk in Roermond. Celebrant is mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond.

Aanvangstijd 23.15 uur, NPO2.

 Pasen 12 april: 11.00 - 12.00 uur / NPO2
Een rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond. Hoofdcelebrant is mgr. Harrie Smeets, bisschop van het bisdom Roermond.

Bij de eucharistievieringen op tv wordt een doventolk ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het katholiek dovenpastoraat.

Pasen 12 april: 12.00 - 13.00 uur / NPO2
Rechtstreeks vanuit Vaticaanstad spreekt paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et Orbi voor de stad Rome  en de wereld.

Daarna ontmoeten Antoine Bodar en Leo Fijen elkaar voor Pasen in Rome. Vanwege de coronacrisis zit Leo Fijen in Hilversum en staat Antoine Bodar in Rome. Met elkaar spreken ze over de situatie van de afgelopen weken. Over de angsten en de zorgen, maar ook over Christus, die hoop geeft op licht en leven door alle   dood heen.

Internet:

Dagelijks verzorgt KRO-NCRV een livestream van de eucharistieviering (09.30 uur) en een dagsluiting (19.00 uur) vanuit de Mariakapel in de Hilversumse St. Vituskerk. Celebrant is pastoor Jules Dresmé. Gebeden voor de dagsluiting kunnen ingezonden worden via dagintentie@kro-ncrv.nl.

De vieringen zijn te zien op www.kro-ncrv.nl/katholiek en www.facebook.com/krokatholiek.

 

 

 

 

 

 

 

Administrator Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

 

20160412_Utrecht_MgrHendriks_©RamonMangold-e1472818291777.jpg

 

Uitzendingen van vieringen vanuit de kathedraal tot en met Pasen

 

Op zon­dag 29 maart 2020 zal mgr. dr. J.M. Punt een live bood­schap uit­spre­ken naar de gelo­vi­gen in het bisdom. Dit om enkele bemoe­digende woor­den te spreken in deze voor velen moei­lijke tijd. De bood­schap van de bis­schop wordt om 14.00 uur uitgezon­den via de strea­ming vanuit de ka­the­draal in Haar­lem. Zie

        www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

De Eucha­ris­tie­vie­ring op de ochtend is even­eens via dit kanaal te volgen, alsook via RTV Noord Holland. In de vie­ring die om 10.30 uur begint zal Mgr. dr. J. Hendriks celebreren.

Alle week­vie­ringen zijn via bo­ven­staande kanaal te volgen.

 

Urbi et Orbi

 

https://odnmedia.s3.amazonaws.com/image/paus_F_2020mrt27_600x370_20200328191206497528_art_feat.jpgWilmer Smeenk vertaalde  de preek van paus Franciscus op het lege Sint-Pietersplein in Rome tijdens het Urbi et Orbi van 27 maart. Lees hier

Helaas….

Heeft cq had  de Corona-crisis ook gevolgen voor:

0. De financiële positie van onze parochie. Nu er geen missen zijn zijn er ook geen collecte(-gelden). Het “verlies” loopt in de duizenden euro’s die we toch broodnodig hebben om ons kolossale gebouw in stand te houden. Stort alstublieft (minstens) wat u gewend bent op de collecteschaal te werpen op het banknummer van onze kerk. Zie hier.

1. De eerste collecte voor het Vastenaktieproject, gepland op 15 maart.                 Deze collecte wordt naar een latere datum verschoven.

2. De  uitvoering van de “Russische” Mattheüs op 4 april. Aan het          Russische koor is een negatief  reisadvies gegeven. Zij komen dus niet. Maar wel volgend jaar, op 27 maart!

 

3. De geplande ziekenzalving op 22 maart. Die wordt verschoven naar een       datum verderop in het jaar

 

4. De motorenzegening op 29 maart. Die slaat een jaartje over.

 

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Keep in touch met de Paus

 

 

 

 

 

 Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpgNog altijd te bewonderen op de expositiegalerij. (nu even niet natuurlijk!)    Er zijn ook twee grote werken van Willem te zien in de kerk. Binnenkort wordt de expositie vernieuwd