logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13 -15 UUR (soms tot 17 u) EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    HISTORIE |    KOREN  

 

                                                                                                                                          facebook-seo-google.png

youtube-icon.png

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday 14 h.

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

Uiteraard in deze (corona-)periode GEEN bijeenkomsten

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.

Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.

Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven

aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

Zie ook de pagina bidden voor nog een ander passend gebed

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 

Viering 1e Pinksterdag via live stream

 

Voor het eerst zal een viering vanuit de Vredeskerk via live stream zijn te volgen op uw eigen computer, tablet enz. https://www.youtube.com/user/Vredeskerk

De  viering begint op 1e Pinksterdag, 31 mei, om 11.00 uur. U kunt hetgeen er in de kerk gebeurt, dan thuis meebeleven.

Alle verdere activiteiten op de pagina vieringen.

 

Wisseling van de wacht

 

Eric Fennis.jpgOp 1 juni, als Mgr. Punt met emeritaat gaat, zal Mgr. Hendriks hem opvolgen. Hij is daarmee dan de nieuwe (en enige) bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Voor Mgr. Hendriks is het bisschopsambt en de taak van administrator van de Vredeskerk niet  goed te combineren.

Pastoor Eric Fennis (49) is echter bereid gevonden om de taak van administrator van de  Vredeskerk op zich te nemen. Na eerst jaren als diaken gewerkt te hebben, is hij op 18 juni 2019  tot priester gewijd. Sinds september 2018 is hij verbonden aan de Sint-Nicolaasbasiliek. Hij is  tevens de secretaris-generaal van het bisdom.

Wij zijn Mgr. Hendriks bijzonder erkentelijk voor de tijd dat hij als administrator van de  Vredeskerk is opgetreden en waarin wij nooit vergeefs een beroep op hem deden.

Rest mij nog om, namens het gehele parochiebestuur, pastoor Eric Fennis hartelijk welkom te heten en hem een goede tijd als onze administrator toe te wensen.  Met vriendelijke groet,  Hans Hart, secretaris parochiebestuur

 

Hervatting publieke vieringen in de kerken per 1 juni

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vie­rin­gen in de kerken wor­den hervat met maximaal 30 gelo­vi­gen en met in achtne­ming van alle andere richt­lij­nen van het RIVM. Het uitreiken van de Heilige Communie gebeurt pas vanaf zon­dag 14 juni 2020 wanneer in de Neder­landse

kerk­pro­vin­cie het hoog­feest van Sacra­ments­dag wordt gevierd.

Er zijn richtlijnen opgesteld waaraan we als kerk moeten voldoen. U kunt deze vinden op het tafeltje achter in de kerk. Leest u de regels s.v.p. aandachtig  door. Alle informatie is ook  te vinden op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Het formulier waarmee u zich kunt opgeven voor de hoogmissen in juni vindt u  ook op het tafeltje. Vanaf juli mogen we hopelijk weer met 100 mensen in de kerk. Zo keert dan langzamerhand het kerkelijk leven, zij het nog met beperkingen, weer terug en kunnen we elkaar gelukkig weer in levenden lijve ontmoeten! Elly Visser

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijke mis en dagsluiting op internet

Er is een dagelijkse livestream vanuit de Bavo-kathedraal in Haarlem. U kunt tevens voorgaande vieringen terugkijken.

KRO-NCRV verzorgt van maandag tot en met zaterdag een live stream van de eucharistieviering en de dagsluiting vanuit Hilversum. Dit wordt online uitgezonden via de website van KRO-NCRV.nl/katholiek. Op deze manier wil de omroep mensen in deze tijden, waarin het coronavirus heerst, pastorale nabijheid bieden.

Corona en de financiën

U kunt nog steeds storten op rekening NL 48 INGB 0000139903 t.n.v.

RK kerkbestuur OLV Koningin van de Vrede .

Zet u er dan even bij: Collecte. Tot heden is op deze manier (en met GIVT) toch 2822 euro ontvangen over de afgelopen  3 maanden.  Minder dan de collectes zouden zijn, maar toch een aardig bedrag.

Aan de Vastenaktie hebben we ons gebruikelijke jaarbedrag van 1000 euro kunnen overmaken. Hartelijk dank voor alle gulle gaven!

“Elke dag open” staat hier boven in de kop. Helaas kunnen wij niet altijd meer waar maken dat de kerk TOT 17 UUR open is (wel tot 15 u).

Wilt u ook 2 uurtjes per week “oppassen” ? Graag een mailtje naar de parochiesecretaris

Keep in touch met de Paus

 

 Rome Reports en of: Vaticaan

 

Week Nederlandse Missionaris

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is daarbij onmisbaar. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en belangstellenden.  Op 7 juni is er een collecte bij de uitgang van de kerk, maar u kunt uw bijdrage ook storten op rekening

NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris of op het nummer van de parochie. Dan maken wij het geld over. Werkgroep MOV