Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

 

biddenOntzettend tof

Op 14 oktober bracht een groep studenten van Saxion, Academie Pedagogiek en Onderwijs te Deventer, een bezoek aan gebedshuizen van verschillende religies in Amsterdam. In dat kader namen zij ook deel aan het avondgebed in de Vredeskerk.

Eén van de studenten, Bram Reinders, schreef er het volgende over:

"In de rooms-katholieke kerk hebben we een gebed meegedaan. Vooraf werd ons al het één en ander verteld over hoe dit er uit zou zien. We kregen drie boeken, waaronder de Bijbel (het getijdenboek! - pv) en een liedjesboek. In dit liedjesboek stonden verschillende gelovige liedjes die tijdens het gebed werden gezongen.

Ik vond het ontzettend tof om te ervaren hoe zo’n gebed in elkaar steekt. Aan het begin was ik er een beetje lacherig over, maar dit kwam mede door de lange dag. Een moment dat ik niet snel zal vergeten is het gebed in stilte. Ik was me er vooraf niet van bewust dat dit ongeveer acht minuten zou duren. Na een minuutje dacht ik “Nou laat ik ook eens even wat bidden, want ze zijn nog bezig.” En zo begon ik een minuut of twee een beetje in mezelf te praten, wat ik mezelf nou echt zou toewensen. Aan het begin van dit bidden was ik hier ook wat lacherig over, maar ik veranderde zelf tijdens dit gebed. Op de één of andere manier stond ik meer stil dat het over de hele wereld lang zo goed nog niet is als hier in Nederland. Ik stond stil bij allerlei dingen: de oorlogen in Syrië, het verdriet dat mijn oma moet hebben nu mijn opa er niet meer is, nadenken over wie je écht gelukkig maakt, waarom je op sommige momenten zoveel meer zelfvertrouwen hebt dan op andere momenten. Ik heb echt nagedacht deze minuten, en dit zorgde wel voor eyeopeners bij mezelf."

Misschien dat deze ervaring van Bram en zijn mede-studenten parochianen en andere kerkgangers van de Vredeskerk kan enthousiasmeren om ook eens, of regelmatig, deel te nemen aan lezingendienst (6u), morgen- of avondgebed (resp. 7.30u en 17.30u)? Dat zou ook fijn zijn, want de verschillende gebedsdiensten drijven op maar een handjevol mensen. Dus versterking van die basis zou echt goed zijn. Als u wat vroeger komt, dan kunnen we u het gebruik van de boeken uitleggen. Ook graag een lampje meenemen om uzelf bij te lichten.  pastor Pierre Valkering

 

 

Voorstelling “De Pijp uit”

Theater Stadstoneel geeft op zaterdag 11 februari om 17.00 uur een buurttheatervoorstelling in de Vredeskerk. Amateur-acteurs van 18 tot 82 jaar vertellen over hun dromen en verlangens, over hun helden en heldinnen. Levensvragen van een bont gezelschap op hun misschien wel laatste reis, want:  Vroeg of laat, iedereen gaat (de pijp uit!)

Kaarten  à 10 euro (65+ en stadspas 7,50) kunnen worden besteld via info@stadtoneel.com o.v.v. naam en aantal kaarten. Maar de kaarten zijn ook verkrijgbaar in de kerk, op 11 februari om 16.45 uur. Er is warme chocolademelk en er zijn dekens voor de koude voeten. En uiteraard brandt ook de verwarming. Van harte welkom!

 

Werkgroep Volwasseneninitiatie

Vanaf eind januari 2017 wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden. Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof  dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk en de Obrechtkerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen. Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

-Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie Vincent Tuinder.

 

Kerkbalans

 

Op 3 januari is de actie kerkbalans gestart. Het thema dit jaar is:  “Mijn kerk verbindt”.

Kerken kunnen alleen blijven bestaan als de mensen zich ermee verbonden voelen, ook financieel.  Eerdaags krijgt u dan ook weer de bekende brief van de penningmeester in de bus. Weet u niet zeker of u bij onze parochie staat ingeschreven en wilt u wel graag bijdragen, dan kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat, email:  e.m.visser@planet.nl   

of telefonisch op 020-6713213.

 

Geduld als een weg naar geloof

 

VIJF AVONDEN ROND TOMAS HALIK

De Tsjechische theoloog Tomás Halik schreef in de stilte van een contemplatief

klooster zijn mijmeringen over het vinden van een brug tussen een levenshouding

van geloven en niet-geloven. Hoe levensecht blijft geloven zonder enige twijfel? Kan

twijfel de vertrekbasis zijn van een herleefd geloof? De figuur van Zacheüs, maar ook

de herontdekking van de geschriften van de karmelietes Thérèse van Lisieux en

literaire bronnen vormen in zijn boek ‘GEDULD MET GOD’ handreikingen voor

eigentijdse bespiegelingen over de zoektocht naar Grond in onze complexe leefwereld.

In vijf bijeenkomsten met gelegenheid tot dialoog bespreken we de lezing van dit boek

en komen ook zijn bronteksten (Thérèse van Lisieux) verder ter sprake. 

Begeleiding: pater Frans Vervooren (Karmeliet)

Plaats: Pastorie Obrechtkerk, VIJF MAANDAGAVONDEN 20.00-22.00

Kosten: vrijwillige bijdrage van 5 euro per avond

Data: 13 februari; 13 maart ; 10 april; 15 mei;  12 juni 2017

Uiteraard wordt het zelf aanschaffen van het boek van harte aanbevolen!

AANMELDING via het secretariaat Obrechtkerk of het secretariaat Vredeskerk

Boekgegevens: Tomás Halík, Geduld met God.

Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.

Zoetermeer (Boekencentrum) 2014

ISBN 978 90 239 2766 2

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

Laat Hem, Jezus, Zijn licht, in je zijn, altijd, overal. Volg Zijn ster. Ga er achteraan, ook in 2017. Word zélf: strálender dan stralend. Zalig Nieuwjaar.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Reis naar Lissabon en Fatima van 9 augustus tot en met  16 augustus 2017

De reis omvat: 4 dagen  Lissabon en een volle dag,  15 augustus,  in Fatima op de dag van Maria Tenhemelopneming!

Op maandag 20 februari organiseren wij een informatieavond voor degenen die eventueel belangstelling hebben om mee te gaan naar Lissabon en Fatima.  De bijeenkomst zal een uur duren en begint om 20:00 uur in de pastorie van de Vredeskerk. Ook degenen die geïnteresseerd zijn in de wandeltocht ( 7 dagen lopen, ongeveer 28 tot 30 km per dag) zijn welkom.

-Suzette van Balen  tel 06 29373342 ( Vredeskerk) en  Hans Jacobs ( Obrechtkerk)