logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

Werkgroep Volwasseneninitiatie

In januari wordt er door de werkgroep Volwassenen Initiatie een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die gedoopt of gevormd willen worden.

Bent u als kind niet gedoopt of gevormd of heeft u pas in uw latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof dan bestaat er binnen de parochie van de Vredeskerk de mogelijkheid dit sacrament alsnog te ontvangen.

Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december contact opnemen met pastor Valkering.

Namens de werkgroep Volwassenen Initiatie

- Vincent Tuinder.

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

Beste mensen van de Vredeskerk

Zoals jullie weten ben ik deze zomer op Lesbos geweest.

Ik heb daar wekelijks op zondag de Eucharistie gevierd samen met de vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe.

Voor en na de viering heb ik veel mensen kunnen spreken en ook begeleiden.

Het waren bijzondere ontmoetingen met mensen die na een vaak traumatische vlucht nu op Lesbos vast zitten. Mannen, vrouwen en kinderen die lang moeten wachten om de vluchtelingenstatus te verkrijgen om daarna verder te reizen naar Europa.

Ik was geraakt hoe deze mensen diepgelovig en met veel vertrouwen bidden en zingen en wat voor een kracht ze putten uit de wekelijkse viering.

De vieringen en de ondersteuning van de kerk ter plaatse bieden hoop en verzachten het leed in de vaak onmenselijke en erbarmelijke omstandigheden bij de vluchtelingen.

Hoe jullie financiële bijdragen werden besteed en de vluchtelingen daarmee werden geholpen kunnen jullie  lezen in de brief (in het Engels) van father Len Meachim die op de leestafel in de kerk ligt.

Met hartelijke dank voor jullie gulle bijdrage groet ik jullie,

Martin Schneeberger

 

100 jaar

Vredesparochie

Het was een prachtig feest !

taart1.jpg

Hier een impressie van de feestmis. (filmpje van de feestmiddag hier. opnamen: Andre Buijs

Fotoboek  Honderd jaar Vredesparochie

Elly Visser heeft een fotoboek samengesteld. Het boek is op 9 december ter inzage en ter bestelling, maar kan ook via de email  besteld worden. Kosten 35 euro + verzendkosten. Wel graag naam en adres vermelden.Het is een boek van 30x30 cm, 28 bladzijden. Hier  een preview van het boek.

Een eeuw  Salve Reginakoor

Zondag 16 september vierden wij het 100-jarig bestaan van het Salve Reginakoor met (o.a.) een prachtige mis. Op de tweede foto: pastor Pierre feliciteert oom Frans (99 jaar en 54 jaar lid van het koor) met het 100-jarig bestaan.   Beluister hier enkele gezangen!

sr 100.jpg

 

Kids

De kindercatechese gaat verder in 2019. Alle          kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom.

Zaterdagmiddag 12 januari 17.00-18.00 uur lezen we uit de Bijbel en kijken een film over een profeet die niet naar God wilde luisteren.

Waarom en wie het was ? Kom dan meedoen. We besluiten met  een quiz. Geef je even op bij Elly (e.m.visser@planet.nl)                 of Vera (vschn@hotmail.com)

Voor kinderen  die dit jaar hun 1e Heilige   Communie willen doen, komt er nog een voorbereidingstraject.

 

Kindercatechese in de Vredeskerk, flyer sept 18.png

De kinderkerstviering was (zoals eigenlijk elk jaar) een vrolijk feest !                     

Hier een impressie op youtube (niet openbaar).

 

Untitled - 44.jpg

 

 

 

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen  

vanaf 9 december te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook werken te zien in de kerk op verschillende plekken.

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpg

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

over de biecht

 in het kerstnummer van De Groene Amsterdammer.

 

Lees hier  de recente preken van Pastor Pierre en anderen. 

NB: Pastor Pierre preekt tegenwoordig spontaan “uit het hoofd”.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

 

Keep in touch met de Paus

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

 

Kersthond   gespot in de kerk. Zijn naam: Tibet

 

Tibet.jpg