Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre ValkeringKnipsel c.JPG

Lees hier verder

Hoe God verscheen in Amsterdam

Hoe God verdween uit Jorwerd. Dat was het indrukwekkende boek van Geert Mak, waarvoor hij in 1999 de Henriëtte Roland Holst-prijs kreeg. Hij vertelt in dit boek over de veranderingen in het dorpsleven in de 20e eeuw, met het Friese dorp Jorwerd als voorbeeld. Hij beschrijft de oprukkende stad en vertelt over de kerktoren die instortte. Eind 2005 vroeg de bisschop van Haarlem-Amsterdam me of ik deken wilde worden van groot Amsterdam. Er waren mensen om me heen die mompelden: 'Je zult er wel niet veel te doen krijgen, want wie gelooft er nog in Amsterdam? God is toch al lang uit deze stad verdwenen!' Nu ik bijna mijn zilveren jubileum als deken en mijn koperen jubileum als deken van Amsterdam mag vieren, weet ik dat ik ooit nog eens een boek zou willen schrijven met als titel niet Hoe God verdween in Amsterdam, maar Hoe God verscheen in Amsterdam.

Lees hier vooral verder!

Pater Ambro Bakker s.m.a.  Deken van A’dam

 

Marcus helemaal

 

Op de eerste zondag van de Advent begint altijd het nieuwe kerkelijk jaar. In het jaar 2017-2018 is dat het zogenaamde 'B-jaar'. In dat jaar worden de evangelielezingen uit het Marcusevangelie genomen, het kortste en oudste evangelie. Een aantal teksten uit dit evangelie wordt in de liturgie voorgelezen en wordt bepreekt. Maar vele teksten worden ook niet voorgelezen en zijn om die reden bij veel zondagse kerkgangers onbekend. Om die reden willen wij op twee dinsdagavonden voorafgaand aan de komende Advent, op 21 en 28 november, het hele Marcus-evangelie doen klinken en onze indrukken met elkaar uitwisselen. Beide avonden beginnen om 20u (stipt!) en eindigen om 22u. Het eerste uur luisteren wij samen naar de tekst. Het tweede uur spreken wij met elkaar. Op dinsdagavond 19 december volgt een derde avond, waarop een algemene inleiding (auteur, achtergronden etc.) op het Marcus-evangelie wordt gegeven. In januari wordt de reeks vervolgd met het bespreken van specifieke teksten. Data daarvan worden nog bekendgemaakt.

Begeleiding: pastor Pierre Valkering

Opgave: bij het parochie-secretariaat van de Vredesparochie: Elly Visser

E-mail: e.m.visser@planet

Telefoon: 020-6626909

Adres: Pijnackerstraat 9, 1072 JS Amsterdam

 

Kosten: vrijwillige bijdrage (naar draagkracht, richtbedrag E 5,--).

Meenemen: schrijfmateriaal.

 

Bisdombedevaarten

Franciscimabue_eDe bedevaart naar Assisi zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er worden twee reismogelijkheden aangeboden, met het vliegtuig en met de bus. Afhankelijk van de gekozen reisoptie duurt de bedevaart 6 of 9 dagen.

Zie voor verdere detais (ook over bedevaart naar Lourdes):

www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

 

Het Wereldhuis centrum voor informatie, scholing en cultuur voor migranten zonder papieren

 

In Amsterdam leven naar schatting ongeveer 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, maar ook mensen die asiel zochten, via huwelijksmigratie of mensen die slachteroffer zijn geworden van vrouwenhandel.

 

Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar ontmoeten in het Wereldhuis, een plek voor ontmoeting, informatie, scholing en cultuur. In het wereldhuis gaan we uit van de kracht van mensen. Hier zijn mensen zelf actief, veel van de organisatie of activiteiten worden gedaan door vrijwilligers uit de doelgroep zelf. Wij willen mensen ondersteunen in wat zij tegenkomen in hun leven en ruimte bieden om weer verder te gaan kijken naar de toekomst.

 

Wij zijn hiervoor op dit moment op zoek naar:

 

Buddy’s voor mensen zonder papieren

Verdere info hier

 

 

 

 

Knipseldb.JPG

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

………..Gisteren in die lekkende tent achter dat café aan de Koemarkt in Purmerend werd aan de mensen gemeld dat Jezus op aarde is teruggekeerd. Hoe bestaat het! Dat ik dit nog mee mag maken. Jezus is teruggekeerd maar Zijn boodschap is: Jullie moeten het zelf dóen - verantwoordelijkheid nemen voor deze wereld. Zo is het. Geven wij het dus niet op. Geef jezelf niet op. Geef de anderen niet op. Geef de wereld niet op. Geef de kerk niet op. Laten we aan onszelf, aan anderen, aan onze wereld en ook aan onze kerk blijven werken, schaven, schuren en polijsten. Amen.

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Kinderkatechese in de Vredeskerk

Op 30 oktober start voor kinderen van 7-9 jaar de kinderkatechese. Een blad met meer informatie ligt achter in de kerk. Alle ouders met kinderen in de bedoelde leeftijdsgroep krijgen nog bericht. Aanmelden (rn nadere informatie) kan bij Vera Schneijderberg, vschn@hotmail.com of telefonisch op 06-41116890

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com